Florian Rudnicki

* 26.04.1925   + 15.12.1998
0

Florian Rudnicki  urodził się 26 kwietnia 1925 roku w Odolanowie. Był synem  Jana, który piastował posadę urzędnika i Zofii  z domu Dziubka.  Do chwili wybuchu II wojny światowej ukończył  szkołę powszechną w Odolanowie. W latach okupacji hitlerowskiej  pracował jako robotnik. Najpierw, od 1940 roku, był zatrudniony  w firmie budowlanej w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie w zakładach Focke – Wulf w Krzesinach koło Poznania. Kilka tygodni  po wyzwoleniu miasta, w lutym 1945 roku rozpoczął naukę w ostrowskim Gimnazjum Męskim. Jednak dwa lata później, po ukończeniu pierwszej klasy licealnej na skutek pogorszenia się sytuacji rodzinnej musiał zrezygnować z dalszej edukacji. Zgłosił się ochotniczo do wojska, gdzie ukończył Oficerską Szkołę Artylerii w Toruniu. Początkowo odbywał służbę w jednostce wojskowej w Piszu. Podjął przerwaną naukę i w tamtejszym liceum  w 1955 roku zdał egzaminy dojrzałości w trybie eksternistycznym.  W ramach redukcji sił zbrojnych w 1956 roku, będąc w randze porucznika, przeszedł  do rezerwy. Postanowił przenieść się wówczas do Poznania, gdzie mieszkała jego siostra Halina. Miał także drugą siostrę Irenę i brata Józefa.  Od kwietni a 1956 roku Florian Rudnicki pracował w różnych zakładach na terenie Poznania. Był wykładowcą na Studium Wojskowym Wyższej Szkoły Rolniczej, instruktorem szkolenia ogólnowojskowego w Zarządzie Wojewódzkim Ligi Przyjaciół Żołnierzy, kierownikiem referatu wojskowego w Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Poznań – Stare Miasto. Był również zatrudniony jako specjalista do spraw wojskowych w Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego w Poznaniu. Na emeryturę przeszedł w dniu  31 października 1990 roku, w wieku 65 lat. Florian Rudnicki był zaangażowanym działaczem społecznym. Przez okres dwudziestu lat sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Osiedlowego na Dębcu w Poznaniu. Utrzymywał częste kontakty ze swoimi kolegami ze szkolnej ławy z okresu nauki w ostrowskim gimnazjum. Aktywnie uczestniczył w spotkaniach i pracach Konwentu Seniorów Ostrowian w Poznaniu. Ze związku małżeńskiego, jaki w 1958 roku zawarł z Anną Włodarczyk miał trzech synów: Tadeusza, Jerzego i Macieja. Florian Rudnicki zmarł w dniu 15 grudnia1998 roku, po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 73 lata.  Został pochowany na cmentarzu miłostowskim w Poznaniu. W ostatniej drodze towarzyszyło mu wielu znajomych i przyjaciół.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick