Lech Rowiński

* 07.05.1907   + 14.07.1995
0

Lech Rowiński był uczestnikiem kampanii wrześniowej, a następnie długoletnim ostrowskim bankowcem. Urodził się 7 maja 1907 roku w Ostrowie.  Był najmłodszym synem Stefana Rowińskiego – księgarza, pierwszego burmistrza miasta po odzyskaniu niepodległości oraz Kazimiery z domu Poturalskiej. W roku 1928 ukończył Gimnazjum Męskie w Ostrowie, uzyskując świadectwo dojrzałości. W czasach gimnazjalnych redagował pismo gimnazjalne ,,Promień’’. W latach 1928-1933 studiował  w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu. Po powrocie do Ostrowa uczył w Szkole Handlowej Towarzystwa Kupców (obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych), opiekując się równocześnie Drużyną Harcerską im. Kazimierza Wielkiego, kółkiem scenicznym i redakcją pisma szkolnego ,,Z naszej szkoły’’. Pomagał również ojcu w prowadzeniu firmy. W 1939 roku Lech Rowiński został zmobilizowany w randze podporucznika rezerwy do Batalionu Obrony Ostrów. Brał udział w  kampanii wrześniowej, po której dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał w obozach jenieckich  w Eichstaedt i Murnau w Bawarii. Po wojnie służył w II Korpusie Polskim w Tyrolu, a potem we Włoszech, gdzie był intendentem polskiego szpitala wojskowego w Arco. Wraz z Korpusem został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. W 1947 roku powrócił do Polski. Osiadł ponownie w Ostrowie Wielkopolskim i podjął pracę  jako sekretarz biura w Zrzeszeniu Kupców. Po roku znalazł zatrudnienie w miejscowym oddziale Narodowego Banku Polskiego. Pracował tam przez dwadzieścia cztery lata, aż do przejścia na zasłużoną emeryturę, co nastąpiło w roku 1972. Był cenionym rzeczoznawcą w zakresie operacji pieniężno – kredytowych, a także wychowawcą i przewodnikiem kilku pokoleń pracowników bankowych. Był również tłumaczem przysięgłym języka angielskiego. Wraz żoną Jadwigą z domu Rychwalską wychowali czterech synów. Lech Rowiński należał do grona aktywnych absolwentów Gimnazjum Męskiego. W roku 1958 był jednym z głównych organizatorów uroczystości jubileuszowych z okazji 50-lecia GKS ,,Venetia’’. W wydanej z tej okazji jednodniówce  opracował dwa rozdziały zatytułowane ,,Kronika najciekawszych momentów dziejów Gimnazjum’’ i ,,Relacja o harcerstwie’’. We wrześniu 1984 roku brał udział w uroczystości poświęcenia pomnika kardynała Mieczysława Ledóchowskiego.  Lech Rowiński zmarł w dniu 14 lipca 1995 roku w szpitalu w Ostrowie. Miał 88 lat.  Pochowany został w rodzinnej kwaterze na cmentarzu parafialnym przy ulicy Limanowskiego. 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick