Mieczysław Roszka

* 23.03.1942   + 01.11.2014
0

Mieczysław Roszka należał do grona najaktywniejszych działaczy ,,Solidarności'' w Ostrowie Wielkopolskim w latach 80. Urodził się w Jankowie Przygodzkim 23 marca 1942 roku. Był absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę zawodową rozpoczął w 1968 roku w Zakładach Automatyki Przemysłowej Mera-ZAP w Ostrowie. W latach 1968-1980 pełnił funkcję przewodniczącego oddziałowego Związku Zawodowego Metalowców. Równocześnie w latach 1969-1980 był członkiem Rady Zakładowej w Mera-ZAP. Od 1972 roku należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z której wystąpił  po 13 grudnia 1981 roku. Wcześniej, we wrześniu 1980 roku wstąpił w szeregi Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  ,,Solidarność''. Był współorganizatorem Komitetu Założycielskiego w Mera-ZAP, następnie członkiem Komitetu Zakładowego i jego przewodniczącym. W dniach 19-21 lipca 1981 roku uczestniczył w strajku w Mera-ZAP. Po wprowadzeniu stanu wojennego był działaczem podziemnej Tymczasowej Komisji Zakładowej. Organizował druk i kolportaż ulotek oraz pomoc dla represjonowanych kolegów-związkowców. W dniu 13 maja 1982 roku współorganizował 15-minutowy strajk w Mera-ZAP. Dzień później został internowany i skierowany do Gębarzewa. Na wolność wyszedł 19 lipca 1982 roku, jednak po zwolnieniu z zakładu przez okres kilku miesięcy pozostawał bez zatrudnienia. 6 listopada 1982 roku został ponownie aresztowany po rewizji. Na jego działce znaleziono powielacz, na którym drukował ulotki. Choć w akcję zaangażowana była szersza grupa działaczy całą winę wziął na siebie. Osadzono go w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. W dniu 28 grudnia 1982 roku został skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego na karę dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Wspierał finansowo podziemne wydawnictwa, kolportował prasę podziemną. Jeszcze kilkakrotnie był zatrzymywany i przesłuchiwany. Przechodził też częste rewizje w mieszkaniu. W 1989 roku był współorganizatorem jawnej Komisji Zakładowej ,,Solidarności'' w Mera-ZAP. Był również członkiem Komitetu Obywatelskiego w Ostrowie. W latach 1983-2004 utrzymywał się z prowadzonego przez siebie zakładu, zajmującego się montażem instalacji elektrycznych. Potem przeszedł na rentę. W roku 2009 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 1 listopada 2014 roku, w wieku 72 lat. Pogrzeb odbył się 4 listopada na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick