Zdzisław Podemski

* 21.07.1930   + 01.11.1993
0

Zdzisław Podemski był wieloletnim nauczycielem w ostrowskich szkołach, zasłużonym wychowawcą wielu pokoleń. Urodził się 21 lipca 1930 roku w Ostrzeszowie, w rodzinie kupieckiej. Jego rodzicami byli Helena i Hipolit. Edukację w szkole powszechnej przerwał mu już po dwóch latach wybuch II wojny światowej. W miesiąc po zakończeniu działań wojennych, w dniu 26 lutego 1945 roku, zaczął uczęszczać do Gimnazjum Męskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Był uczniem klasy o profilu humanistycznym. Świadectwo dojrzałości uzyskał 26 maja 1950 roku. W tym samym roku ubiegał się o indeks wyższej uczelni, ale nie został przyjęty ze względu na swoje pochodzenie społeczne. Podjął więc pracę zawodową. Pierwszym miejscem jego zatrudnienia był Państwowy Dom Dziecka w podostrowskim Górznie, gdzie pracował jako wychowawca. Następie, od roku 1951 do 1954, był nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie. W roku 1955 Zdzisław Podemski przeniósł się do nowej placówki oświatowej, jaką była popularna ,,Jedenastolatka’’, czyli Szkoła Podstawowa i III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie. Ze szkołą tą związany był do końca swojej kariery nauczycielskiej. W kolejnych latach ukończył w trybie zaocznym studia na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi na Uniwersytecie Łódzkim, uzyskując tytuł magistra biologii. W latach 1969-1975 pracował równolegle dodatkowo także w I Liceum Ogólnokształcącym. Na emeryturę przeszedł w roku 1988. Zdzisław Podemski nie założył własnej rodziny. Całe swoje życie poświęcił młodzieży. Potrafił nie tylko skutecznie nauczyć swoich uczniów biologii, ale i zainteresować wielu z nich przyrodą. Był inspiratorem i opiekunem prac maturalnych z zakresu przyrody okolic Ostrowa. Wyznawał zasadę, że ludzka egzystencja opiera się na dwóch filarach: wyrozumiałości i wiedzy. Podkreślał wielokrotnie, że wyrozumiałość bez wiedzy nie jest skuteczna, natomiast wiedza bez wyrozumiałości jest nieludzka. Był powszechnie lubiany i szanowany. Już za życia był nauczycielem – legendą. Wśród wielu odznaczeń, jakie posiadał był m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł nagle 1 listopada 1993 roku, w wieku 63 lat. Pochowany został na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie. W dniu 10 września 2004 roku, podczas obchodów jubileuszu 50-lecia III LO i zjazdu absolwentów odbyło się uroczyste nadanie pracowni biologicznej w budynku szkolnym (sala lekcyjna nr 45) imienia profesora Zdzisława Podemskiego.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick