Franciszek Pilarczyk

* 05.11.1908   + 13.04.1974
0

Ks. Stanisław Soliński urodził się 20 września 1936 roku w miejscowości Słowiki, w gminie Koźminek (powiat kaliski). Jego rodzicami byli Antoni i Stanisława z Krychów. Po szkole podstawowej wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego we Włocławku, a potem kontynuował naukę w Wyższym Seminarium Duchownym, które ukończył w 1961 roku. Z rąk  biskupa Franciszka Korszyńskiego w katedrze włocławskiej odebrał zarówno święcenia diakonatu (25 lutego 1961 roku), jak i prezbiteratu (21 maja 1961 roku). Pierwszą placówką duszpasterską ks. Stanisława Solińskiego była parafia Dobra. Kolejnymi były parafie: Grzegorzew, Najświętszego Zbawiciela we Włocławku i Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli. Pierwszą jego samodzielną placówką była parafia Wola Pierowa (województwo łódzkie), której administratorem ustanowiony został w czerwcu 1977 roku. Pełnił tam posługę do czerwca 1981 roku, kiedy to mianowany został wikariuszem – zarządcą parafii Brzeziny w powiecie kaliskim. Przybył do niej 16 czerwca 1981 roku. W dniu 2 marca 1984 roku decyzją biskupa włocławskiego Jana Zaręby powołany został na jej proboszcza. Wtedy też pełnił funkcję wicedziekana dekanatu błaszkowskiego. W grudniu 1984 roku powierzono mu ponadto obowiązki dekanalnego duszpasterza rolników. Jego zasług dla parafii w Brzezinach nie sposób wymienić. Do najważniejszych należą: założenie orkiestry parafialnej, wykupienie i wyposażenie kaplicy filialnej w Kolonii Przystajni, a przede wszystkim budowa nowego kościoła parafialnego. Do tego przedsięwzięcia ks. Stanisław Soliński przystąpił w 1996 roku. Dzięki jego zaangażowaniu i poświęceniu, a także ofiarności i pomocy parafian udało się zakończyć budowę kościoła w roku 2004. Wtedy też dokonano jego konsekracji pod wezwaniem Świętego Krzyża. Doceniając wkład ks. Solińskiego w dzieło budowy nowej świątyni parafialnej biskup kaliski  Stanisław Napierała nadał mu w roku 2004 godność kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej. W roku 2006 otrzymał tytuł honorowego obywatela gminy Brzeziny. 24 maja 2006 roku uroczyście obchodził 45-lecie kapłaństwa i 25-lecie duszpasterzowania w parafii Brzeziny. Mimo kłopotów zdrowotnych urząd swój pełnił do czasu przejścia na emeryturę  w dniu 30 kwietnia 2012 roku. Ks. kanonik Stanisław Soliński zmarł 31 października 2015 roku. Pochowany został 4 listopada na cmentarzu parafialnym w Brzezinach. Liturgii pogrzebowej przewodniczył biskup kaliski senior Stanisław Napierała. Zmarłego proboszcza żegnało około 80 kapłanów z diecezji włocławskiej, bydgoskiej i kaliskiej.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick