Jan Perz

* 15.01.1929   + 05.10.1994
0


Jan Perz urodził się 15 stycznia 1929 roku w Kołątajewie, w powiecie ostrowskim w rodzinie urzędnika kolejowego. Przed wybuchem wojny ukończył trzy klasy szkoły powszechnej w Skalmierzycach. Podczas okupacji pracował przymusowo u niemieckiego rolnika. W 1946 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum Męskim. Był czynnym zawodnikiem szkolnego klubu ,,Venetia’’, w którym z powodzeniem i sukcesami grał w drużynie siatkarskiej. W 1948 roku przeniósł się do Gimnazjum dla Pracujących i dalszą edukację łączył z pracą  na stanowisku kasjera w Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej w Kołątajewie, gdzie mieszkał. Od października tego roku był członkiem Polskiej Podziemnej Organizacji Wojskowej (PPOW),  mającej na celu walkę z sowietyzacją Polski. Członkowie tej organizacji zbierali informacje o śledczych Urzędu Bezpieczeństwa prowadzących szczególnie brutalne przesłuchania, a także gromadzili broń na wypadek spodziewanego wybuchu konfliktu zbrojnego. Po wykryciu tej organizacji przez UB Jan Perz został w dniu 10 sierpnia 1949 roku aresztowany. W trakcie prowadzonego w Ostrowie śledztwa był wielokrotnie bity i torturowany. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, wydanym na sesji wyjazdowej w Ostrowie w dniu 14 stycznia 1950 roku, został skazany na sześć lat więzienia i przepadek mienia. Uznano go winnym usiłowania zmiany przemocą demokratycznego ustroju Państwa Polskiego. Z uzasadnienia wyroku wynika, że Jan Perz posługiwał się pseudonimem ,,Krzyckiś’’ oraz, że w 1945 roku od żołnierzy radzieckich kupił pistolet  z nabojami, który przechowywał do końca 1946 roku na strychu, pod strzechą  rodzinnego domu w Kołątajewie. Początkowo odbywał karę w Rawiczu. Od lutego 1951 roku przebywał w karnym obozie pracy w Strzelcach Opolskich. Pracował w kamieniołomach. Panujące tam warunki w niczym nie odbiegały od tych, jakie panowały w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Dzienna norma dla jednej osoby wynosiła od 12 do 15 ton rozbitej skały. Po odbyciu czterech lat kary, Jan Perz został w roku 1953 zwolniony. Znalazł zatrudnienie w Gminnej Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej w Czekanowie. Później przeniósł się  do Spółdzielni Ogrodniczej w Ostrowie. W roku 1963 ukończył dwuletnie Studium Ekonomiczno – Spółdzielcze w Poznaniu. Pod koniec kariery zawodowej pracował na różnych stanowiskach w spółdzielczości. Na emeryturę przeszedł  1 lipca 1990 roku. Rok później, 23 maja 1991 roku, uzyskał prawa kombatanckie. Doczekał się ich po upływie ponad czterdziestu lat od  wyroku. Był żonaty ze Stanisławą z domu Pichet. Jan Perz zmarł 5 października 1994 roku w Ostrowie, w wieku 65 lat. Pochowany został na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick