Feliks Pałys

* 10.08.1919   + 27.02.2012
0

Podpułkownik Feliks Pałys był jednym z najaktywniejszych działaczy kaliskiego środowiska kombatanckiego. Urodził się 10 sierpnia 1919 roku w Klempie Dolnej (powiat Busko). Wychowywał się w Moszczance koło Raszkowa,dokąd przeprowadziła się jego rodzina. Ucząc się, pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. Był absolwentem Państwowego Gimnazjum Męskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Należał tam do najlepszych uczniów. Był członkiem Towarzystwa Tomasza Zana. Po maturze uzyskanej w roku 1938 zgłosił się do wojska. Odbył roczne szkolenie i otrzymał przydział do II batalionu 60. Pułku Piechoty na stanowisko dowódcy plutonu artylerii przeciwpancernej. Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku wraz ze swoim plutonem brał udział w walkach pod Uniejowem i Łęczycą, a także uczestniczył w obronie Warszawy. Po kapitulacji rozpoczął pracę w konspiracji. Był komendantem Związku Walki Zbrojnej w powiatach konińskim i słupeckim. Po dekonspiracji został przeniesiony do Buska. W lipcu 1944 roku dowodził kompanią AK w walkach z Niemcami w rejonie Sandomierza. Dostał się do niewoli, ale uniknął śmierci dzięki ucieczce z więzienia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po wojnie wrócił do Moszczanki. Od maja 1945 roku działał w Wielkopolskiej Samodzielnej Grupie Ochotniczej ,,Warta’’ oraz w organizacji ,,Wolność i Niezawisłość’’. Zagrożony aresztowaniem wyjechał na Ziemie Odzyskane, gdzie pracował na lewych dokumentach. Ujawnił się dopiero 15 marca 1947 roku, po ogłoszonej amnestii. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim i zamieszkał w Kaliszu. Należał do Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kaliszu. Był współzałożycielem Klubu Historycznego im. Gen. Stefana Roweckiego „GROTA” w Kaliszu. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa kaliskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Do ostatnich dni angażował się w pracę organizacji zrzeszających byłych żołnierzy. Uczestniczył w wydarzeniach ważnych zarówno dla kraju i Kalisza. Był wielkim miłośnikiem historii. Przez całe życie pozostał wierny idei służby Bogu i Ojczyźnie. Za swoją działalność został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi „Gloria Victis’’, Krzyżem Partyzanckim oraz Złotą Odznaką za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK. Zmarł 27 lutego 2012 roku, w wieku 93 lat. Jego pogrzeb odbył się 3 marca. Msza żałobna odprawiona została w Klasztorze Ojców Jezuitów przy ul. Stawiszyńskiej 2 w Kaliszu, gdzie stałą siedzibę ma Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Pochówek miał miejsce na cmentarzu parafialnym w Raszkowie.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick