Stanisław Pacholczyk

* 07.05.1919   + 27.02.2013
0

Stanisław Pacholczyk urodził się 7 maja 1919 roku w Gorzycach Wielkich, w powiecie ostrowskim. Szkołę Podstawową ukończył w swoim miejscu urodzenia. Następnie uczył się zawodu ślusarza w Fabryce Maszyn i Kotlarni inżyniera Ignacego Zdunka przy ulicy Limanowskiego. W 1938 roku stanął jako ochotnik przed Komisją Poborową w Ostrowie, gdzie został uznany za zdolnego do czynnej służby wojskowej kategorii A. W styczniu 1939 roku otrzymał powołanie do odbycia służby wojskowej w Kompanii Łączności 25 Dywizji Piechoty w Kaliszu, w plutonie radiotelegrafistów. Stanisław Pacholczyk był uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939 roku. 27 września, podczas obrony Warszawy, został ranny. Pod koniec listopada wyszedł na własną prośbę ze szpitala i wrócił do Gorzyc. W 1941 roku otrzymał nakaz pracy w Fabryce Wagon. Zaangażował się tam w działalność Armii Krajowej, organizując akcje sabotażowe. W styczniu 1945 roku wziął udział w walkach o wyzwolenie Ostrowa i okolicznych miejscowości. Dwa miesiące później, 13 marca podjął na nowo pracę w Fabryce Wagon.  Jednocześnie kontynuował naukę w Gimnazjum Mechanicznym PKP, uzyskując tzw. małą maturę. Na tej podstawie został przyjęty  do Technikum Mechanicznego w Poznaniu, gdzie w trybie zaocznym uzyskał tytuł technika mechanika. W roku 1951 powierzono mu  stanowisko kierownika Sekcji Organizacji i Normowania Pracy. W przedsiębiorstwie  pełnił wiele funkcji społecznych, m. in. przewodniczącego Rady Oddziałowej, zakładowego społecznego inspektora pracy, członka Prezydium Rady Zakładowej. W roku 1979 Stanisław Pacholczyk odszedł na zasłużoną emeryturę. Jako emeryt pracował jeszcze na pół etatu w Cechu Rzemiosł Różnych na stanowisku starszy inspektor BHP. Był prezesem działającego przy Fabryce Wagon koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz członkiem Stronnictwa Demokratycznego. Należał do Naczelnej Organizacji Technicznej i  PTTK. Był również honorowym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej i Koła Przewodników Turystyki w Ostrowie Wlkp. Za swoją pracę społeczną i zawodową otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m. in. medal Za udział w Wojnie Obronnej 1939 roku, Medal za Warszawę, Odznakę Grunwaldzką, Krzyż Kawalerski, Krzyż Oficerski, Złotą Odznakę NOT, Medal Za zasługi dla Miasta Ostrowa, Medal Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego, Medal Zasłużony dla Województwa Kaliskiego, medal Za Zasługi dla Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy oraz Zasłużony dla Ochrony Pracy. Przez trzy kadencje pełnił funkcję radnego Powiatowej Rady Narodowej, w tym przez jedną kadencję był jej przewodniczącym. Przez jedną kadencję, od 1978 do 1983 roku, zasiadał w Miejskiej Radzie Narodowej w Ostrowie. Zmarł 27 lutego 2013 roku.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick