JERZY OSTROWSKI

* 15.08.1942   + 08.12.2012
0

Jerzy Ostrowski urodził się 15 sierpnia 1942 roku w Kielcach. Jego ojciec Edward zginął w czasie wojny. W 1946 roku wraz z matką powrócił do Ostrowa Wielkopolskiego, skąd pochodziła jego rodzina. Józefa Ostrowska pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej przy ulicy Wolności. W latach 1956-1960 Jerzy uczęszczał do III Liceum Ogólnokształcącego. Jego wychowawcą był profesor Wojciech Suszycki, który zaszczepił w nim pasję turystyczną.
Zainteresowania te, w połączeniu z datującymi się już od dzieciństwa marzeniami o zawodzie marynarza skłoniły go do kontynuowania edukacji po maturze w
Państwowej Szkole Rybołówstwa Morskiego w Gdyni. Absolwenci tej placówki mieli zapewnioną pracę na statkach dalekomorskich. Ta kusząca perspektywa przyciągała młodych ludzi z całej Polski. Jerzy Ostrowski ukończył tam 3,5-letnią naukę na Wydziale Nawigacyjno – Połowowym. Zdał egzamin dyplomowy i otrzymał tytuł technika nawigatora. W okresie od 26 sierpnia 1964 roku do 15 lutego 1972 roku zatrudniony był w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich. Praktykę okrętową rozpoczął 18 września 1964 roku, kiedy to jako starszy rybak zaciągnął się na statek ,,Wełna’’. Pierwszy rejs trwał 8 miesięcy i 21 dni. 6 września 1965 roku Urząd Morski w Gdyni przyznał mu dyplom porucznika żeglugi małej, co dało mu stopień oficera rybołówstwa morskiego.
W dniu 15 lipca 1968 roku na statku ,,Apus’’ po raz pierwszy przepłynął koło polarne i zgodnie ze zwyczajem marynarskim poddany został obrządkowi chrztu morskiego przez zanurzenie w wodach Oceanu Atlantyckiego i otrzymał przydomek ,,Włócznik''. Od 15 lutego 1972 roku zatrudniony był w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni, gdzie pełnił szereg samodzielnych funkcji oficerskich na statkach naukowo – badawczych. Systematycznie podnosił swoje kwalifikacje, m.in. ukończył kurs kapitanów żeglugi wielkiej rybołówstwa morskiego.10 listopada 1972 roku na statku ,,Profesor Siedlecki’’ przepłynął równik i poddany został podobnemu obrządkowi, co cztery lata wcześniej, ale tym razem nazwany został imieniem ,,Sextans’’. Od 5 listopada 1981 roku pracował w Polskich Liniach Oceanicznych jako asystent pokładowy. Przez pewien czas na statku ,,Żeromski’’ pełnił obowiązki III i IV oficera. 22 listopada 1984 roku  otrzymał dyplom kapitana żeglugi wielkiej. Posiadał również złotą odznakę ,,Zasłużony Pracownik Morza’’. Podczas swojej pracy w PLO był kilkakrotnie awansowany. Od 12 grudnia 1989 roku pełnił obowiązki starszego oficera. Odbył łącznie około 40 rejsów dalekomorskich. W roku 1997, mając 55 lat, uzyskał uprawnienia do wcześniejszej emerytury i skorzystał z tej możliwości. Przez większość życia mieszkał w Gdyni przy ulicy Falistej. Utrzymywał jednak ścisłe więzi z Ostrowem. W 2004 roku brał udział w jubileuszu 50-lecia III LO i zjeździe absolwentów. Zmarł nagle 8 grudnia 2012 roku. Pochowany został na cmentarzu przy ulicy Bema w Ostrowie Wielkopolskim.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick