Izabela Orzeł

* 24.06.1924   + 07.09.2004
0

Izabela Orzeł urodziła się 24 czerwca 1924 roku w Ostrowie. Była córką urzędnika kolejowego Franciszka Filka i Stefanii z domu Milówka. Ukończyła Szkołę Powszechną im. Królowej Jadwigi w Ostrowie, a następnie podjęła naukę w Gimnazjum i Liceum Żeńskim im. Emilii Sczanieckiej. W okresie nauki szkolnej była członkinią Sodalicji Mariańskiej i ZHP. We wrześniu 1939 roku straciła ojca, który zginął podczas bombardowania. Ze względu na trudną sytuację materialną rodziny w czasie okupacji hitlerowskiej podjęła pracę jako pomoc do dzieci w niemieckiej rodzinie z Ukrainy. W styczniu 1941 roku zatrudniła się jako ekspedientka w sklepie papierosów „Alma Nesterow” w Rynku. Tam pracowała aż do  zakończenia wojny. Brała udział w prowadzeniu tajnego nauczania i sama uzupełniała wykształcenie na tajnych kompletach. Była członkiem konspiracyjnej drużyny harcerskiej Szarych Szeregów posługując się pseudonimem „Ula”. Opiekowała się osobami niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku. Po wojnie kontynuowała przerwaną naukę i w lutym 1947 roku uzyskała świadectwo dojrzałości w swojej macierzystej szkole. Rozpoczęła pracę jako niewykwalifikowana nauczycielka w Legnicy i równocześnie przygotowywała się do eksternistycznego egzaminu w Liceum Pedagogicznym we Wrocławiu. Po uzyskaniu w 1948 roku świadectwa nauczycielki wróciła do Ostrowa i podjęła pracę w Szkole
Podstawowej nr 5. Uczyła historii i języka polskiego. Pełniła funkcję opiekunki drużyny harcerskiej. W latach 1948-1950 uczęszczała na Wyższy Kurs Nauczycielski w zakresie języka polskiego i historii. W 1949 roku wyszła za mąż za Feliksa Orła. Małżeństwo to miało dwoje dzieci –  Ewę i Zbigniewa. Po wybudowaniu Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza Izabela Orzeł podjęła tam pracę, którą kontynuowała do przejścia na wcześniejszą emeryturę z powodu choroby serca. Działała w Związku Nauczycielstwa Polskiego, pełniąc różne funkcje organizacyjne. Należała do Kręgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Ostrowie Wielkopolskim.  W roku 2003 została awansowana na stopień porucznika. Była odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Złotą Odznaką ZNP (1979), Krzyżem Armii Krajowej (1995), Odznaką Weterana Walk o Niepodległość (2000), Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla ZHP. W 2001 roku uzyskała patent Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Izabela Orzeł zmarła 7 września 2004 roku, w wieku 80 lat. Jest pochowana na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie, gdzie spoczywa także jej mąż, który zmarł w roku 2011.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick