Tomasz Opala

* 23.04.1951   + 28.11.2014
0

Tomasz Opala był lekarzem specjalistą w zakresie ginekologii i położnictwa. Urodził się 23 kwietnia 1951 roku. Był absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Egzaminy dojrzałości zdał tam w roku 1969. Następnie kształcił się na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu.  W 1975 roku uzyskał dyplom lekarski. Edukację kontynuował w zakresie ginekologii i położnictwa. W 1982 roku uzyskał specjalizację drugiego stopnia w tej właśnie dziedzinie i stopień doktora nauk medycznych. Habilitował się w roku 1997 na podstawie rozprawy zatytułowanej „Ocena gęstości mineralnej kości u kobiet leczonych z powodu wybranych chorób ginekologicznych”. W 2003 roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Medycznej, a rok później  uzyskał dodatkową specjalizację w dziedzinie zdrowia publicznego i tytuł profesora nauk medycznych. W 1986 roku profesor Tomasz Opala objął funkcję dyrektora Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ulicy Polnej, czyli największej poznańskiej porodówki i jednocześnie jednej z największych w kraju. Stanowisko to zajmował nieprzerwanie przez dwadzieścia osiem lat. Często podkreślał, że w jego klinice przychodzi na świat 6,5 tysiąca dzieci rocznie, co oznacza, że rodzi się tam co pięćdziesiąty Polak. Był też kierownikiem Katedry Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W latach 2003-2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz zasiadał w Senacie tej uczelni. Profesor Tomasz Opala był związany z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu – jako profesor na Wydziale Medycznym i jako członek Komitetu Naukowego Forum Zdrowia Kobiety im. profesora Tadeusza Pisarskiego, którego dzieło sprawnie kontynuował. Był również  członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej oraz wiceprezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Zasiadał w kapitule konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia. Od roku 2000 udzielał się w Wielkopolskim Porozumieniu Pracodawców Służby Zdrowia i był prezesem Związku Pracodawców Szpitali Klinicznych w Polsce. Profesor był autorem i współautorem 448 publikacji, w tym około 120 prac oryginalnych, opublikowanych w prasie fachowej, zarówno krajowej, jak i zagranicznej oraz kilkudziesięciu rozdziałów w specjalistycznych wydawnictwach. Napisał m.in. podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa i fizjoterapii. Profesor Tomasz Opala zmarł w Poznaniu po długiej chorobie 28 listopada 2014 roku  w godzinach porannych. Miał 63 lata. Pogrzeb profesora odbył się na cmentarzu junikowskim w Poznaniu w sobotę, 6 grudnia. Współpracownicy wspominają go jako fachowca i serdecznego przyjaciela, z kolei pacjentki podkreślają, że był życzliwym i pomocnym lekarzem.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick