Bogumił Nentwig

* 17.03.1926   + 14.12.1999
0

Bogumił Nentwig był zasłużonym inżynierem budownictwa i aktywnym działaczem Konwentu Seniorów Ostrowian w Poznaniu. Urodził się 17 marca 1926 roku w Ostrowie, w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jego rodzicami byli Edmund i Stanisława z domu Głuszek. W 1939 roku pomyślnie zdał egzamin wstępny do ostrowskiego Gimnazjum Męskiego, ale na przeszkodzie w podjęciu nauki stanął wybuch wojny. Podczas okupacji hitlerowskiej na tajnych kursach przerobił materiał z trzech pierwszych klas, co zostało potwierdzone  przez Komisję Weryfikacyjną w 1945 roku. W czasie wojny jednocześnie sam nauczał młodsze dzieci z zakresu pierwszych czterech klas szkoły powszechnej. Wprowadzony też został przez ojca do pracy konspiracyjnej w tajnej organizacji ,,Ojczyzna’’ jako łącznik ze Stefanem Rowińskim. Był codziennym bywalcem  w jego mieszkaniu u Jadwigi Rychwalskiej, na narożniku ulicy Raszkowskiej i Rynku. Należał do tajnego duszpasterstwa i jako ministrant służył codziennie do mszy świętych odprawianych przez ukrywających się na terenie Ostrowa księży. Służył m.in. do mszy odprawianej przez ks. Józefa Adamka przy trumnie Stefana Rowińskiego. Po zakończeniu wojny powrócił do nauki w Gimnazjum Męskim, w którym w 1946 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. Ukończył studia na Wydziale Inżynieryjnym Politechniki Wrocławskiej, uzyskując tytuł magistra nauk technicznych i inżyniera budownictwa lądowego. Nakaz pracy otrzymał do Zarządu Budowlanego w Ostrowie. W 1955 roku przeniósł się do Poznania, gdzie otrzymał pracę na stanowisku rzeczoznawcy w Wojewódzkiej Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. W latach 1958-1968 pełnił funkcję naczelnego inżyniera w Przedsiębiorstwie Budownictwa Terenowego w Szamotułach. Potem powrócił do Poznania by podjąć pracę w Centralnym Biurze Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego ,,Hydrobudowa’’ na stanowisku starszego projektanta, a później kierownika pracowni projektowej. Pod jego kierownictwem powstały projekty zbiorników wodnych we Wrześni, Gołuchowie, Kobylej Górze i Ostrowie, a także projekty portów w Krzyżu, Ujściu i Malczycach. Miał też swój udział w projekcie przebudowy węzła wodnego Warty w Poznaniu oraz zbiornika w Jeziorsku. W 1982 roku z uwagi na stan zdrowia przeszedł na emeryturę. Od tej chwili bardzo aktywnie włączył się do prac Konwentu Seniorów Ostrowian w Poznaniu. Przez kilka lat pełnił w tym stowarzyszeniu funkcję wiceprzewodniczącego. Zmarł 14 grudnia 1999 roku w Poznaniu, w wieku 73 lat. Spoczął na cmentarzu junikowskim. Mowę pożegnalną podczas uroczystości pogrzebowych wygłosił ówczesny nestor ostrowian w Poznaniu Marian Sobczak.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick