Stefan Mikołajczyk

* 25.08.1928   + 27.02.1980
0

Stefan Mikołajczyk był długoletnim dyrektorem ostrowskich szkół i zasłużonym działaczem związkowym. Urodził się 25 sierpnia 1928 roku w Dębnicy, w powiecie ostrowskim. Świadectwo dojrzałości otrzymał w dniu 11 czerwca 1949 roku w Liceum Pedagogicznym w Krotoszynie. Był nauczycielem w szkołach podstawowych w Dębnicy, a następnie w Lewkowie. W latach 1950-1956 był kierownikiem Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Kotowskie. W następnym roku pełnił funkcję kierownika Państwowego Domu Dziecka w Górznie. Od 1 października 1957 roku został kierownikiem  Szkoły Podstawowej w Zacharzewie i członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Trzy lata później ukończył Studium Nauczycielskie ZNP na kierunku geografia. W 1961 roku Stefan Mikołajczyk został radnym Powiatowej Rady Narodowej w Ostrowie i pracował w Komisji Finansów, Budżetu i Planu. W latach 1961-1962 był podinspektorem  szkolnym na obwód obejmujący miasto i powiat ostrowski. Z dniem 1 września 1963 roku powierzono mu funkcję prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP, którą pełnił do 1972 roku. Był delegatem na VIII i IX Krajowy Zjazd Delegatów ZNP w Warszawie (w 1963 i 1967 roku). Za jego prezesury wybudowano i oddano do użytku blok mieszkalny dla nauczycieli oraz Klub Nauczyciela przy ulicy Królowej Jadwigi w Ostrowie. W 1966 roku otrzymał Złotą Odznakę ZNP. W 1968 roku został magistrem pedagogiki po ukończonych studiach na Wydziale Humanistycznym przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i rozpoczął pracę w Liceum Pedagogicznym dla Wychowawczyń Przedszkoli w Ostrowie. W 1970 roku ukończył studia podyplomowe o kierunku wychowanie obywatelskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od stycznia 1973 roku był zastępcą dyrektora Liceum dla Pracujących w Ostrowie, a w okresie od 1 września 1973 roku do 1 sierpnia 1978 roku pełnił w tej placówce funkcję dyrektora. W latach 1977-1979 odbył studia doktorskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych. Od 1 sierpnia 1978 roku do śmierci pełnił funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Szkół w Ostrowie. Za swoją długoletnią pracę zawodową i społeczną Stefan Mikołajczyk otrzymał wiele wyróżnień. m.in. Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi (w 1973 i 1975 roku) oraz nagrodę II stopnia Ministra Oświaty i Wychowania (w 1973 roku). Zmarł w dniu 27 lutego 1980 roku w Ostrowie Wielkopolskim, w wieku 51 lat. 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick