Jan Mieżyński

* 10.06.1896   + 14.12.1939
0

Jan Mieżyński był jedną z ofiar hitlerowskiej zbrodni w Winiarach. Urodził się 10 czerwca 1896 roku w Ujeździe, w powiecie śmigielskim. Jako dziecko, wraz z rodzicami i rodzeństwem przeniósł się do Lewkowa, gdzie jego ojciec Franciszek, z zawodu inspektor ogrodowy, został rządcą u Wojciecha Lipskiego. Przez cztery lata uczęszczał do Gimnazjum Męskiego w Ostrowie, a następnie do Kupieckiej Szkoły Dokształcającej w Ostrowie, którą ukończył w marcu 1914 roku. Podjął pracę w sklepie drogeryjnym przy ostrowskim Rynku. W okresie I wojny światowej Jan Mieżyński był dwukrotnie powoływany do armii niemieckiej. Po klęsce Niemiec brał czynny udział w działaniach niepodległościowych w Ostrowie. Pełnił funkcję sekretarza podczas pamiętnego polskiego patriotycznego wiecu, odbytego w Domu Katolickim w dniu 10 listopada 1918 roku, na którym proklamowano ,,Republikę Ostrowską’’ . Był dowódcą jednego z batalionów Straży Obywatelskiej. W styczniu 1919 roku znalazł się w szeregach 12 Pułku Strzelców Wielkopolskich. W kolejnych latach swojej służby wojskowej pracował w Powiatowej Komendzie Uzupełnień i ukończył szkołę wojskową w Grudziądzu. Pod koniec 1923 roku na własną prośbę opuścił Wojsko Polskie i podjął pracę księgowego w Oddziale Buchalterii Spółki Akcyjnej Fabryki Wagonów ,,Wagon’’. Po czterech latach przeniósł się do Powiatowej Kasy Oszczędności, a w późniejszym okresie objął posadę dyrektora Komunalnej Kasy Oszczędności w Ostrowie. Pełnił ją aż do wybuchu II wojny światowej. W tym okresie był odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Niepodległości. Udzielał się społecznie, piastując przez szereg lat funkcję komendanta Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Ostrowie. Był również członkiem Bractwa Kurkowego. W pierwszych dniach wojny ewakuował powierzoną mu kasę do Równego w województwie wołyńskim. Po kilku tygodniach wrócił do Ostrowa. W dniu 8 listopada 1939 roku został aresztowany przez władze okupacyjne. Kilka tygodni później, 14 grudnia został wraz z innymi szanowanymi obywatelami Ostrowa zamordowany w Winiarach pod Kaliszem. Po zakończeniu wojny jego szczątki zostały ekshumowane i wraz z pozostałymi ofiarami zbrodni w dniu 21 października 1945 roku pochowane na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie. Jan Mieżyński był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa urodziło się dwoje dzieci – Henryk i Urszula.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick