Jerzy Mazurek

* 26.05.1936   + 24.09.2013
0Jerzy Mazurek był prezesem Fundacji Edukacji i Nauki w Ostrowie. Jego staraniem w roku 2003 powstało w mieście Polsko-Kanadyjskie Liceum Ogólnokształcącego, a w latach następnych także Gimnazjum i Szkoła Podstawowa. Był inicjatorem Dni Kanady w Ostrowie w latach 2005-2012, I Festiwalu Filmów Kanadyjskich w Polsce oraz obchodów  Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Zainicjował kontakty partnerskie pomiędzy miastami Ostrów Wielkopolski i Brandford w Kanadzie. Był pomysłodawcą  wykonanie planszy o Republice Ostrowskiej, znajdującej się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Aktywnie uczestniczył w proteście mieszkańców przeciwko projektowi przeznaczenia koszar Garnizonu Ostrowskiego przy ulicy Kościuszki na więzienie.
Był inicjatorem i członkiem Zespołu ds. likwidacji barier architektonicznych przy Urzędzie Miejskim w Ostrowie, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Komitetu ds. Normalizacji PKN oraz Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Współpracował z wieloma uczelniami zagranicznymi, a także
ze Związkiem Polaków w Kanadzie, Biblioteką Centralną w Mississaudze i Kongresem Polonii Kanadyjskiej.
Ponad to Jerzy Mazurek był rzeczoznawcą i ekspertem wielu instytucji krajowych i międzynarodowych. W latach 60-tych jako pracownik naukowy Instytutu Kolejnictwa w Warszawie prowadził pierwsze w Polsce tzw. badania nieniszczące taboru kolejowego i nawierzchni. Badania te wymagają większych umiejętności niż przy badaniach dokonywanych standardowymi metodami. Stan obiektu jest sprawdzany  bez wpływu na jego właściwości. Jerzy Mazurek brał udział w szkoleniu techników i inżynierów w Ośrodku Doskonalenia Kadr Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich. Jako rzeczoznawca SIMP prowadził około 300 ekspertyz konstrukcji stalowych, instalacji petrochemicznych, samolotów i reaktora jądrowego. Brał udział w stażach w elektrowniach jądrowych w Anglii i Francji. Jego praca doktorska w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN została ewaluowana przez University of Toronto w Kanadzie. Jerzy Mazurek był uczestnikiem staży naukowych w Hiszpanii, Meksyku, Włoszech, Niemczech, Francji i Belgii. Prowadził wykłady na uczelniach w Algierii, Kanadzie, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Meksyku i na Kubie. Był aktywnym działaczem organizacji polonijnych w Kanadzie, członkiem komitetu budowy Polskiego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Mississauga. Ponadto jako ekspert reprezentował takie instytucje, jak Canadian International Development Agency, Bank Światowy I  UNESCO.
Jerzy Mazurek zmarł 24 września 2013 roku w wieku 77 lat. Pogrzeb odbył się 28 września w Warszawie. 


 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick