MACIEJ ŁAWNICZAK

* 16.10.1926   + 08.03.1995
0

Maciej Ławniczak urodził się 16 października 1926 roku. Jego rodzina mieszkała w leśniczówce Jelonek pod Ostrowem Wielkopolskim. Przed wybuchem wojny ukończył sześć klas szkoły powszechnej. W czasie okupacji był robotnikiem  w nadleśnictwie  Gliśnica oraz pracownikiem tartaku w Ostrowie. Równocześnie samodzielnie przerabiał materiały z zakresu szkoły średniej. W 1947 roku zdał maturę, a cztery lata później ukończył studia na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego i podjął studia doktoranckie. W latach 1953-1965 był adiunktem w Katedrze Mechanicznej Technologii Drewna Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Odbył staże naukowe na wyższych uczelniach w Leningradzie i Monachium oraz sześć zagranicznych podróży studyjnych. W 1959 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, w 1965 roku doktora habilitowanego, w 1971 roku profesora nadzwyczajnego, a w 1977 roku profesora zwyczajnego Przez 40 lat był pracownikiem naukowym Akademii Rolniczej w Poznaniu, zajmując tam różne stanowiska. Pod koniec swojej kariery był kierownikiem Katedry Hydrotermicznej Obróbki i Modyfikacji Drewna. Prowadził badania w wielu kierunkach, a ich wyniki przedstawił w ponad 280 publikacjach  w wielu krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Brał udział w ponad 50 zagranicznych konferencjach naukowych, na których przewodniczył  obradom i prezentował osiągnięcia naukowe, zarówno swoje, jak i swojego zespołu. Jest twórcą oryginalnej technologii wytwarzania kompozytu materiałowego drewno – polimer, produkowanego pod nazwą lignomer. Jest  autorem lub współautorem wielu patentów krajowych i zagranicznych. Kierował ponad 120 pracami magisterskimi. Za swoją działalność naukową Maciej Ławniczak sześciokrotnie był wyróżniany Nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiadał także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, odznakę Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, złotą odznakę Za Zasługi w Rozwoju Wynalazczości,  Odznakę Honorową Miasta Poznania, odznakę Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego. Od roku 1984 jego biografia była publikowana w encyklopedii ,,Who is Who in the World’’. W 1989 roku, w dowód uznania za działalność naukową  Międzynarodowa Uniwersytecka Fundacja The Marquis Giuseppe Scicluna przyznała mu stopień honorowego doktora filozofii  w zakresie nauk technicznych. W 1992 roku został wybrany na członka International Academy of Wood Science. Przez kilkanaście ostatnich lat był redaktorem naczelnym ,,Folia Forestalia Polonica’’ – jedynego w Polsce wydawnictwa naukowego z zakresu drzewnictwa. Mimo wielu obowiązków znajdował czas na działalność w Konwencie Seniorów Ostrowian w Poznaniu. Jego żoną  była Irena z domu Nather. Wspólnie wychowali dwie córki. Maciej Ławniczak zmarł po długiej chorobie 8 marca 1995 roku. Spoczywa na cmentarzu przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick