Ludwik Kupczyk

* 11.08.1910   + 08.11.1985
0

Ludwik Kupczyk urodził się 11 sierpnia 1910 roku w miejscowości Schmidthorst, w Westfalii. Jego rodzice  Józef  i Franciszka (z domu Grduszak) w tym okresie przebywali tam na emigracji zarobkowej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wrócili do ojczyzny i zamieszkali w Ostrowie Wielkopolskim.  Ludwik wykształcił się w zawodzie ślusarza. Nie mogąc znaleźć pracy na początku 1939 roku wyjechał do Centralnego Okręgu Przemysłowego. Po wybuchu II wojny światowej przedostał się przez Rumunię i Turcję na Bliski Wschód. W latach 1941-1942 służył w Polskiej Flocie Handlowej. Dwukrotnie przeżył katastrofy morskie po tym, jak jego statki  zostały trafione przez nieprzyjaciela. Po krótkim okresie rekonwalescencji 15 stycznia 1942 roku  zgłosił się na ochotnika do wojska polskiego pod dowództwem brytyjskim w Sidi Bishr,  w Egipcie. Został przydzielony do Kompanii Rezerwowej Wojska Polskiego na Bliskim Wschodzie. 9 marca 1942 roku został przeniesiony do Batalionu Treningowego II Kompanii Strzeleckiej. W związku z reorganizacją 12 lipca 1942 roku został przeniesiony do II Kompanii Zaopatrzenia i Transportu III Karpackiej Dywizji Piechoty II Korpusu Polskiego VIII Armii Brytyjskiej.  W tym samym roku został oddelegowany na kurs dla motocyklistów i dla kierowców. W latach 1942-1943 służył w Egipcie, Palestynie i Iraku. Od 13 grudnia  1943 roku uczestniczył w działaniach na froncie włoskim.  Wiosną 1944 roku wziął udział  w Bitwie o Monte Cassino. Według informacji będących  w posiadaniu rodziny, był trzecim  żołnierzem, jaki dotarł na szczyt góry i zlikwidował stanowisko nieprzyjaciela, z którego zabito wielu jego kolegów. Następnie walczył m.in. o Ankonę i Bolonię. Szlak bojowy zakończył 17 kwietnia 1945 roku w Lombardii.  Z polskich odznaczeń miał: Brązowy Krzyż Zasługi z mieczami, Krzyż Monte Cassino i Medal Armii. Odznaczenia Brytyjskie to: Gwiazda 1939-45, Gwiazda Włoska, Medal Obrony i Medal Wojenny 1939-45. W czerwcu 1946 roku wraz z II Korpusem Polskim został przeniesiony do Wielkiej Brytanii. W związku ze stopniową demobilizacją  wojsk polskich pod dowództwem brytyjskim został wcielony do Polskiego Korpusu Przesiedleńczego. Służył w nim aż do ostatecznego zwolnienia w dniu 24 listopada 1947 roku w związku z przyjęciem do pracy w przemyśle. Pracował w fabryce produkującej wyposażenie dla statków. Osiedlił się na stałe w Anglii. Po latach zaangażował się w prace przy tworzeniu Pomnika Lotników Polskich. Zmarł 8 listopada 1985 roku w Wielkiej Brytanii. Po kilku latach jego prochy zostały sprowadzone do Polski. Złożono je na cmentarzu w Warszawie na Wólce Węglowej.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick