Ks. Józef Warszawski

* 09.03.1903   + 01.11.1997
0

Ks. Józef Warszawski był działaczem harcerskim, powstańcem warszawskim i kierownikiem polskiej sekcji Radia Watykańskiego. Jego rodzina została karnie przeniesiona z Ostrowa do Niemiec za to, że dziadek kolejarz podczas służby na kolei używał języka polskiego. Urodził się 9 marca 1903 roku w Hamburgu. Po ukończeniu siedmioklasowej szkoły pracował tam jako urzędnik w przemyśle winiarskim. Należał do polskiego ,,Sokoła'' oraz do Polsko – Katolickiego Towarzystwa Rękodzielników. Po I wojnie światowej przeniósł się do Polski i zamieszkał w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie podjął aktywną działalność w harcerstwie i Sodalicji Mariańskiej. Podczas wojny polsko – bolszewickiej w 1920 roku na ochotnika zgłosił się do wojska. W 1924 roku uzyskał maturę w Gimnazjum Męskim. W tym samym roku wstąpił do zakonu Jezuitów w Kaliszu. Odbył studia filozoficzne w Krakowie i studia teologiczne w Lublinie. W czasie kampanii wrześniowej, mimo proponowanej ucieczki, pozostał w Warszawie jako kapelan ochotnik na Mokotowie. Po kapitulacji znalazł się w Domu Pisarzy przy ul. Rakowieckiej. Po licznych donosach zaczął się ukrywać. Kilkukrotnie zmieniał miejsce pobytu. W sierpniu 1943 roku został zaprzysiężony na kapelana AK w stopniu majora. Posługiwał się pseudonimem ,,Ojciec Paweł''. Walczył w powstaniu warszawskim w zgrupowaniu ,,Radosław". 23 września 1944 roku dostał się do niewoli. Trafił do Stalagu X B Sandbostel, gdzie redagował pismo obozowe ,,Polska Myśl Uniwersalistyczna''. Po wyzwoleniu przez oddziały kanadyjskie 29 kwietnia 1945 roku pozostał w brytyjskiej strefie okupacyjnej. Był m.in. kapelanem obozu kobiet – żołnierzy w Oberlangen, kapelanem głównym ZHP na terenie Niemiec i współzałożycielem Zjednoczenia Polskiego w Niemczech. W latach 1948-1950 mieszkał w Londynie, gdzie był promotorem ruchu sodalicyjnego. Od 1950 roku mieszkał w Rzymie, gdzie został profesorem na Gregorianum, a także przez kilka lat pełnił funkcję kierownika polskiej sekcji Radia Watykańskiego i wiceprezesa Polskiego Instytutu Historycznego. Od 1968 roku mieszkał w jezuickiej wilii kurialnej w Grottaferrata koło Rzymu, gdzie pełnił zadania pisarza. Opublikował wiele rozpraw i opracowań naukowych. Wiosną 1994 roku wrócił do Polski i zamieszkał w klasztorze Ojców Jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Uczestniczył w uroczystościach 150-lecia Alma Mater Ostroviensis w 1995 roku, koncelebrując mszę św. W tym samym roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Miasto to uważał za swoje miasto rodzinne. Zmarł 1 listopada 1997 roku, przygotowując się do odprawienia porannej mszy. Spoczął na cmentarzu powązkowskim, a uroczystościom pogrzebowym przewodniczył Prymas Polski ks. kardynał Józef Glemp. Posiadał wiele odznaczeń, m.in. Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych, Krzyż Armii Krajowej i Krzyż za udział w Wojnie 1920. W Ostrowie znajduje się ulica jego imienia.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick