KS. ALEKSY SOBASZEK

* 14.12.1901   + 01.08.1942
0

Aleksy Sobaszek urodził się 17 lipca 1895 roku w Przygodzicach, w rodzinie wiejskiego urzędnika pocztowego. W 1914 roku uzyskał maturę, a w okresie nauki pełnił funkcję prezesa tajnego Towarzystwa Tomasza Zana. Podjął studia teologiczne w Monasterze i Freising. W roku 1917 przeniósł się  do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 5 kwietnia 1919 roku. Jako wikariusz pracował w Wągrowcu, Słupach, Trzemesznie i Gnieźnie. Uczestniczył w polskich akcjach agitacyjnych w czasie plebiscytu na Górnym Śląsku w 1920 roku. W Trzemesznie przez rok pełnił  funkcje prefekta w gimnazjum i opiekuna internatu dla chłopców. Z kolei w Gnieźnie przez dziewięć lat był prefektem w Seminarium Nauczycielskim. Pracę duszpasterską łączył ze studiowaniem  filozofii i pedagogiki na Uniwersytecie Poznańskim. 1 lipca 1931 roku  ks. Aleksy Sobaszek rozpoczął pracę  wiejskiego proboszcza  w Siedleminie pod Jarocinem. Dał się tam poznać nie tylko jako zaangażowany i lubiany kapłan, ale także jako sprawny administrator parafii. Ukończył budowę kościoła i spłacił długi. Od 1933 roku dodatkowo pełnił funkcję notariusza dekanalnego, a od 1938 – wizytatora nauki religii. Tuż po wybuchu II wojny światowej wyjechał wraz z innymi mieszkańcami, ale po powrocie ze łzami w oczach przepraszał  parafian zapewniając podczas mszy świętej, że z własnej woli już ich więcej nie porzuci. Miał możliwość wyjazdu do swojego brata mieszkającego w Niemczech, ale z tego nie skorzystał. 6 października 1941 roku, bezpośrednio po odprawieniu nabożeństwa pogrzebowego, został aresztowany przez gestapo. Trafił do Fortu VII w Poznaniu. Przewodził tam codziennym modlitwom i medytacjom. Świadkowie zapamiętali jego rekolekcje i kazania o wartości cierpienia i naśladowania krzyża. Swoją głęboką pobożnością podnosił na duchu współwięźniów. Wraz z innymi księżmi 30 października 1941 roku został przewieziony do obozu w Dachau, gdzie otrzymał numer 28086. Jego zachowane listy obozowe wyrażają ufność w wolę Bożą. Uwięzionym razem z nim kapłanom często przypominał, że ich obowiązkiem jest ,,działać przez cierpienie’’. Nieludzkie traktowanie, wyczerpująca praca fizyczna ponad siły i głodowe racje żywnościowe w szybkim tempie wyniszczyły jego organizm. Po kilku miesiącach  zaraził się czerwonką. Zmarł 1 sierpnia 1942 roku, po tygodniowym pobycie w szpitalu, mając 47 lat. Jego zwłoki zostały spalone w obozowym krematorium. W dniu 13 czerwca 1999 roku podczas uroczystej mszy  odprawionej przez papieża Jana Pawła II w Warszawie ks. Aleksy Sobaszek został  zaliczony  w poczet błogosławionych, jako jeden ze 108 męczenników z czasów II wojny światowej. Jego portret znajduje się w galerii wybitnych wykładowców i wychowanków I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. W parafiach w Siedleminie i Słupach znajdują się poświęcone mu tablice pamiątkowe.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick