Czesław Majorek

* 19.07.1949   + 12.04.2006
0

Ks. prałat Czesław Majorek urodził się 19 lipca 1949 roku w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 24 maja 1973 roku z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Pełnił posługę wikariusza kolejno w Piłce (2 lata), Czarnkowie (4 lata)  i poznańskiej Farze (4 lata). W lipcu 1984 roku został wikariuszem Fary w Ostrowie Wielkopolskim. Już pół roku później został skierowany do organizowania nowej parafii św. Pawła Apostoła. 22 grudnia 1984 roku nastąpiło poświęcenie domu katechetycznego. Sam uczestniczył w pracach budowlanych przy kościele. Później został pierwszym proboszczem parafii. Świątynię budowano dziewięć lat. 30 czerwca 1996 roku ks. biskup Stanisław Napierała dokonał jej poświęcenia. Cztery lata później kościół był konsekrowany. Ks. prałat Czesław Majorek był diecezjalnym duszpasterzem kolejarzy i strażaków, kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Kaliszu. W 1993 roku został wybrany członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Corocznie wraz z biskupem kaliskim spotykał się ze strażakami, odprawiając mszę świętą i dzieląc się z nimi opłatkiem. Za swoje zasługi, nie tylko dla parafii, ale i dla miasta, był kilka razy nominowany do tytułu Ostrowianina Roku. Bardzo mocno angażował się w życie duszpasterskie swojej parafii. Był inicjatorem powstania wielu grup i zawsze znajdował dla nich czas. Wierni wspominają go jako organizatora festynów parafialno – osiedlowych oraz spotkań wielkanocnych i wigilijnych dla mieszkańców. Był również sprawnym organizatorem wielu pielgrzymek zarówno w kraju jak i za granicą. Zmarł po ciężkiej chorobie 12 kwietnia 2006 roku w Poznaniu. Pochowany został na ostrowskim cmentarzu przy ulicy Limanowskiego. Na rocznicę śmierci ks. prałata Czesława Majorka parafianie i mieszkańcy osiedla  ufundowali tablicę pamiątkową. Jej projekt wykonał rzeźbiarz Wiesław Andrzej Oźmina. Wmurowano ją w kaplicy św. Katarzyny. Tablicę odsłoniła matka ks. Czesława – pani Katarzyna Majorek, a poświęcił ją ks. biskup Stanisław Napierała. W dniu 22 sierpnia 2006 roku Rada Miejska nadała jednej z nowo powstałych ulic nazwę ulicy ks. prałata Czesława Majorka.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick