KS. JERZY KS. JERZY KĘDZIERSKI

* 12.11.1938   + 12.09.2011
3

Jerzy Kędzierski urodził się 12 listopada 1938 roku w Strzyżewie. W czasie wojny został wraz z matką wysiedlony do Wysocka Wielkiego. Ojciec w tym czasie był przez władze okupacyjne kierowany do pracy w różnych miejscach. Po wojnie rodzina wróciła na krótko do Strzyżewa, gdzie Jerzy  rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Pod koniec 1945 roku rodzice przenieśli się do Ostrowa. Przeprowadzka podyktowana była faktem, że ojciec podjął pracę jako stolarz w ZNTK. Konsekwencją trudnych wojennych warunków życiowych była gruźlica płuc. Z przerwami spowodowanymi chorobą w roku 1952 ukończył szkołę podstawową. Edukację kontynuował w Gimnazjum Męskim, w którym 5 czerwca 1956 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. Przez dziewięć lat był ministrantem. Po maturze zgłosił się do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Studia teologiczne ukończył przyjęciem w dniu 27 maja 1962 roku święceń kapłańskich w Katedrze Poznańskiej z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii w Żabikowie. W tym czasie otrzymał skierowanie na studia specjalistyczne do Rzymu z zakresu historii Kościoła, jednak starania o paszport okazały się bezskuteczne. W tej sytuacji władza duchowna skierowała go na Wydział Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Studia te ukończył dyplomem magisterskim w roku 1967. Następnie otrzymał powołanie na wikariusza parafii św. Rocha w Poznaniu, gdzie pracował dwa lata. W tym okresie został zaangażowany w procesy beatyfikacyjne ks. Wawrzyńca Kuśniaka, siostry Sancji Szymkowiak i ks. Kazimierza Rolewskiego. W styczniu 1972 roku został mianowany  notariuszem w Metropolitarnym Sądzie Duchownym w Poznaniu z dodatkowymi zajęciami przy katedrze. Trzy lata później uczestniczył w kursie dla pracowników sądowych na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, związanym z reformą prawa kanonicznego. W 1980 roku powierzono mu zaniedbaną wiejską parafię św. Jadwigi w Siekierkach Wielkich. W trudnych czasach podjął dzieło renowacji zabytkowego drewnianego kościoła. Dał się tam poznać jako doskonały administrator i organizator prac remontowo – konserwatorskich. Zaangażował się także w przewodniczenie społecznym komitetom budowy drogi i chodników oraz telefonizacji wsi. Jednocześnie pracował w sądzie duchownym jako sędzia spraw małżeńskich. W 1987 roku, z okazji 25-lecia kapłaństwa, uczestniczył w pielgrzymce kapłanów  archidiecezji poznańskiej do Ziemi Świętej. W lutym 1995 roku został powołany na proboszcza parafii Wszystkich Świętych w Kórniku.  Także i tam przeprowadził kapitalny remont kościoła i zabudowań parafialnych. Pod koniec  1996 roku został mianowany dziekanem średzkim, a rok później obdarzono go godnością  kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej w Poznaniu. W związku z pogarszającym się stanem zdrowia w roku 2007 zwrócił się do arcybiskupa o nieprzedłużanie dalszej posługi dziekana, a w roku 2009 o zwolnienie ze stanowiska proboszcza i przeniesienie w stan spoczynku, co nastąpiło z dniem  30 czerwca 2010 roku. Ks. kanonik Jerzy Kędzierski zmarł 12 września 2011 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 16 września na cmentarzu parafialnym w Kórniku.
 

3 KOMENTARZE

Skomentuj MN Anuluj odpowiedź

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick