Ks. Prałat Kazmierz Królak

* 18.01.1943   + 31.01.2010
1

Kazimierz Królak urodził się 18 stycznia 1943 roku w Ludwinie koło Pleszewa. Jego rodzicami byli Czesław – piekarz-cukiernik i Leokadia z domu Szczepaniak. Miał dwie siostry i brata. Dzieciństwo i młodość spędził w Ostrowie Wielkopolskim, dokąd przeniosła się jego rodzina. W latach 1956-1960 uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. 1 czerwca 1960 roku uzyskał tam świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po sześciu latach studiów filozoficzno-teologicznych przyjął 19 maja 1966 roku w Katedrze Poznańskiej święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Z dniem 1 lipca 1966 roku rozpoczął pracę duszpasterską w parafii św. Wawrzyńca w Zaniemyślu. Intensywnie poszerzał swoją wiedzę teologiczną i prawniczą. 1 września 1969 roku rozpoczął naukę w Prymasowskim Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie. W tym samym roku podjął studia zaoczne, a następnie stacjonarne na Studium Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Uzyskawszy tytuł magistra prawa kanonicznego został skierowany na dalsze specjalistyczne studia z zakresu prawa orientalnego do Rzymu. Przebywał tam od listopada 1972 roku do lutego 1977 roku. Po uzyskaniu tytułu i dyplomu doktora prawa kanonicznego Kościołów Wschodnich wrócił do Polski. Z dniem 1 marca 1977 roku został wikariuszem w Kolegiacie Farnej w Poznaniu, a od 9 grudnia 1977 roku – notariuszem Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Po pięciu latach pracy na tym stanowisku, w dniu 1 października 1982 roku został mianowany kanclerzem Kurii Metropolitalnej. Pełniąc ten urząd m. in. był sekretarzem komitetu organizacyjnego pielgrzymki Jana Pawła II do Poznania w czerwcu 1983 roku. Prowadził wykłady z prawa kanonicznego na Studium Katechetycznym przy Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Z dniem 1 stycznia 1988 roku na jego prośbę ksiądz arcybiskup Jerzy Stroba mianował go proboszczem parafii św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu. W latach 1988-1995 ks. Kazimierz Królak był sędzią diecezjalnym w Metropolitalnym Sądzie Duchownym. W grudniu 1988 roku został kanonikiem gremialnym Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu. 13 października 1993 roku mianowano go kapelanem Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Dekretem z dnia 18 marca 2000 roku papież Jan Paweł II mianował go swoim prałatem honorowym. Przez mistrza Zakonu Maltańskiego został odznaczony Krzyżem „Pro Piis Meritis” Nuncupatum. Po przejściu w stan spoczynku zamierzał powrócić do Ostrowa. Zmarł po ciężkiej chorobie 31 stycznia 2010 roku, w wieku 67 lat. Pogrzeb odbył się 3 lutego w Ostrowie Wielkopolskim. Po mszy św. żałobnej w kościele św. Pawła Apostoła zmarły kapłan został pochowany na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego.

 

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick