JÓZEF KOBIERNY

* 05.11.1917   + 29.01.1945
0

Józef Kobierny urodził się 5 listopada 1917 roku w mieście Niagara Falls, w Stanach Zjednoczonych. Przyszedł na świat w rodzinie polskich emigrantów zarobkowych. Rodzice – Leon i Waleria z Rabulińskich – byli rolnikami. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rodzina postanowiła powrócić do wolnej ojczyzny. Nastąpiło to w roku 1922. Kobierni osiedlili się w Ostrowie Wielkopolskim. Tutaj Józef uczęszczał do szkoły powszechnej, a następnie w latach 1930-1937 był uczniem miejscowego Gimnazjum Męskiego. Pasjonował się sportem. W okresie gimnazjalnym z wielkim zamiłowaniem i znakomitymi wynikami uprawiał lekką atletykę. Był zawodnikiem szkolnego klubu sportowego ,,Venetia’’. Uprawiał również pływanie jako zawodnik sekcji pływackiej klubu sportowego ,,Ostrovia’’. Prawdopodobnie właśnie z powodu ujawnienia faktu reprezentowania barw innego klubu zmuszony został do opuszczenia murów ostrowskiego gimnazjum. Na ostatni rok nauki przeniósł się do pobliskiego Kalisza. Zapisał się do Gimnazjum im. Adama Asnyka. Tam na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej zdał egzaminy i uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze świadomie zrezygnował z planowanego wcześniej wyjazdu do krewnych mieszkających w Stanach Zjednoczonych. W obliczu grożącej Polsce napaści ze strony Niemiec uznał za swój obowiązek zaciągnięcie się do wojska. Podczas okupacji hitlerowskiej przez pewien czas ukrywał się. W roku 1943, posługując się dokumentami swojego brata Gustawa Kobiernego, wyjechał do Warszawy. Zamieszkał przy ulicy Kobielskiej 71 na Grochowie, jako stolarz Józef Zakrzewski. Według wspomnień brata Gustawa, Józef Kobierny związał się w tym okresie z działającą w stolicy konspiracją wojskową i walczył w Powstaniu Warszawskim. W dniu 10 sierpnia 1944 roku został aresztowany jako więzień polityczny, a trzy dni później władze okupacyjne przeniosły go do Krakowa. 16 listopada tego roku trafił do obozu koncentracyjnego Buchenwald. Otrzymał tam numer więzienny 104517. Ostatni ślad życia w obozie pochodzi z 29 stycznia 1945 roku. Potem wszelki ślad po nim zaginął. Po wojnie rodzina próbowała ustalić dalsze jego losy. Jednak prowadzone na jej wniosek przez Polski Czerwony Krzyż poszukiwania nie przyniosły żadnego rezultatu. Nazwisko Józefa Kobiernego znajduje się na tablicy pamiątkowej poświęconej członkom klubu sportowego ,,Ostrovia’’ – ofiarom II wojny światowej. Tablica ta znajduje się przed siedzibą klubu, obok Stadionu Miejskiego przy ulicy Paderewskiego.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick