WACŁAW KLEPANDY

* 01.02.2014   + 25.09.2009
0

Wacław Klepandy był nestorem kaliskich przewodników. Oprowadzał turystów po grodzie nad Prosną i jego okolicach przez ponad pół wieku. Urodził się w roku 1925 w Czachorach koło Nowych Skalmierzyc. Wczesne dzieciństwo spędził we Francji. Jego rodzina mieszkała przez dziesięć lat w miasteczku Longwy, w Lotaryngii. W 1936 roku powróciła do Polski i zamieszkała w Wysocku Wielkim. Lata szkolne, przerwane okupacją, Wacław Klepandy spędził w Ostrowie Wielkopolskim, a w czasie II wojny światowej walczył w szeregach Poznańskiego Okręgu Armii Krajowej posługując się pseudonimem „Parys”. Po wyzwoleniu był pracownikiem Muzeum Śląskiego we Wrocławiu, skąd został przeniesiony do Muzeum Ziemi Kaliskiej. Pracował też w Wydziale Kultury i Sztuki Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. W 1953 roku Wacław Klepandy wstąpił do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Dwa lata później został wybrany prezesem zarządu  Kaliskiego Koła Przewodników i pełnił tę funkcję przez kolejnych osiemnaście lat. Należał również do Zarządu Koła Organizatorów Turystyki WSK-PZL Kalisz oraz do istniejącego tam Klubu Krajoznawczego „Baszta”. Zdobył liczne uprawnienia PTTK, między innymi organizatora turystyki. Kierował  szkoleniami merytorycznymi przewodników turystycznych. Najważniejszy dla niego był kontakt z ludźmi. Zorganizował i poprowadził setki wycieczek, nie tylko po ziemi kaliskiej. Potrafił  z pasją opowiadać o ciekawych ludziach i zabytkach, a swoje gawędy często ubarwiał wspomnieniami i anegdotami. Na podstawie fachowej literatury sam opracowywał scenariusze kolejnych wycieczek. Własnoręcznie projektował zaproszenia na wszystkie turystyczne imprezy. Napisał wiele ciekawych artykułów o tematyce krajoznawczej. Był zapalonym zbieraczem i bardzo skrupulatnym kronikarzem kaliskich wydarzeń. Pod jego redakcją wydano trzy numery biuletynu PTTK „Poznaj Ziemię Kaliską”. Był ponadto inicjatorem utworzenia Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Spośród wielu jego wyróżnień należy wymienić: tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kalisza,  Nagrodę Miasta Kalisza, tytuł Honorowego Kaliszanina Roku 2004, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Honorowa Odznakę PTTK, Złoty Krzyż Zasługi i Złotą Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”. Pod koniec życia swoje prywatne zbiory Calisianów Wacław Klepany przekazał  Wyższemu Seminarium Duchownemu w Kaliszu. Mimo postępujących dolegliwości zdrowotnych nadal starał się być aktywny. Można go było spotkać na wielu konferencjach, sesjach, wernisażach, spotkaniach autorskich czy innych wydarzeniach. Do samego końca interesował się życiem miasta. Zmarł w wieku 84 lat, 25 września 2009 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 29 września w kościele św. Gotarda. Wacław Klepandy został pochowany na cmentarzu na kaliskim Zagorzynku.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick