Józef Kasprzak

* 05.02.1926   + 14.03.2008
0

Józef Kasprzak przez wiele lat pełnił funkcję zastępcy prokuratora wojewódzkiego. Urodził się 5 lutego 1926 roku w Fabianowie, w powiecie ostrowskim. Jego rodzicami byli Franciszek (rolnik) i Józefa z domu Tomczak. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Ociążu, a następnie w Biskupicach Ołobocznych, gdzie w 1939 roku ukończył szóstą klasę. Po złożeniu egzaminu został przyjęty do Gimnazjum Męskiego w Ostrowie, jednakże wybuch II wojny światowej uniemożliwił mu rozpoczęcie tam nauki. W czasie okupacji hitlerowskiej został wysiedlony i skierowany do pracy w niemieckim gospodarstwie rolnym. Pod koniec wojny, w lipcu 1944 roku został natomiast wysłany na Kujawy do przymusowych robót przy budowie okopów. Przebywał tam do stycznia 1945 roku. Miesiąc później mógł podjąć naukę w ostrowskim gimnazjum. Egzaminy maturalne zdał w maju 1948 roku. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości przez rok pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej w Szczurach. W październiku 1949 roku podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. Ukończył je w roku 1952, uzyskując dyplom I stopnia. Drugi stopień z tytułem magistra ukończył w 1962 roku na tym samym uniwersytecie. Podczas studiów rozpoczął aplikację w Prokuraturze Wojewódzkiej w Poznaniu, a po jej zakończeniu został skierowany do pracy w Prokuraturze Powiatowej w Kępnie na stanowisko asesora. Następnie pracował na stanowisku podprokuratora w Kaliszu i w Ostrowie Wielkopolskim. W lipcu 1967 roku został mianowany na stanowisko wiceprokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu i skierowany do pracy w rejonie zamiejscowym w Kaliszu. Z chwilą

powstania województwa kaliskiego i utworzeniu 1 czerwca 1975 roku Prokuratury Wojewódzkiej w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie został przeniesiony do tej jednostki na stanowisko naczelnika, a następnie powołany na stanowisko zastępcy prokuratora wojewódzkiego. Z dniem 1 kwietnia 1991 roku przeszedł na emeryturę. Józef Kasprzak w 1952 roku zawarł związek małżeński z nauczycielką Marią Kubicą, która zmarła w roku 1975. W roku 1984 ożenił się po raz drugi, z Łucją Rzepczyńską z domu Witczak. Z pierwszego małżeństwa miał dwoje dzieci – córkę Barbarę i syna Andrzeja. Za swoją pracę Józef Kasprzak był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową Zasłużony Pracownik Państwowy oraz wieloma innymi wyróżnieniami. Zmarł 14 marca 2008 roku, w wieku 82 lat. Pochowany został na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick