KAZIMIERZ Kamiński

* 19.11.1916   + 05.05.2001
0

Kazimierz Kamiński urodził się 19 listopada 1916 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Jego rodzicami byli Walenty i Agnieszka z domu Klatkiewicz. Ojciec utrzymywał liczną rodzinę, pracując jako ślusarz – mechanik. Kazimierz miał dziewięcioro rodzeństwa. Kształcił się w szkole powszechnej im. Tadeusza Kościuszki, a następnie w Gimnazjum Męskim, gdzie w roku 1935 uzyskał świadectwo dojrzałości jako prymus. W okresie nauki udzielał się na wielu polach. Należał m.in. do Związku Harcerstwa Polskiego oraz do Sodalicji Mariańskiej. Po maturze zdecydował się na studia na Politechnice Gdańskiej. Wakacje letnie przeznaczał na pracę w Zakładach Lotniczych w Mielcu, dzięki czemu zdobywał praktyczne doświadczenie zawodowe. Już w pierwszych dniach wojny stracił ojca, który zginął podczas bombardowania pociągu pod Zduńską Wolą. Na początku okupacji Kazimierz Kamiński zaangażował się w ruch oporu. Działalność taką prowadził początkowo w Ostrowie, a następnie w Warszawie. Należał kolejno do konspiracyjnej organizacji ,,Ojczyzna’’, do Związku Walki Zbrojnej oraz do Armii Krajowej. W czasie powstania warszawskiego zawarł związek małżeński z Władysławą Ryczkowską. Po zakończeniu działań wojennych powrócił do Ostrowa. Wszedł w skład pierwszego, tymczasowego zarządu Aeroklubu Ostrowskiego, jaki został powołany przez grupę entuzjastów lotnictwa w dniu 19 sierpnia 1945 roku. Postanowił równocześnie dokończyć przerwane w 1939 roku studia. Dyplom  magistra nauk technicznych uzyskał na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Pierwszym miejscem jego pracy zawodowej po studiach były Kaliskie Zakłady Naprawy Samochodów. Następnie był nauczycielem w Technikum Kolejowym w Ostrowie, a przez dwa kolejne lata pracował na stanowisku inżyniera – organizatora produkcji  w Zakładach Automatyki Przemysłowej w Ostrowie. W latach 1959-1967 Kazimierz Kamiński był dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych przy Zakładach Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Jednocześnie społecznie uczestniczył w pracach Okręgowego Ośrodka Metodycznego. Zwolniono go ze stanowiska dyrektora za udział w nabożeństwach kościelnych. Wówczas przeniósł się do Zasadniczej Szkoły Zawodowej funkcjonującej przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Poznaniu. Pracował tam jako nauczyciel aż do momentu przejścia na emeryturę. Swoją karierę zawodową zakończył w roku 1977. Mieszkając w stolicy Wielkopolski należał do Konwentu Seniorów Ostrowian. Działał w nim bardzo aktywnie, pełniąc funkcję skarbnika. Kazimierz Kamiński zmarł w dniu  5 maja 2001 roku w Poznaniu, mając 84 lata.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick