Henryk Kalina

* 07.07.1921   + 03.03.1977
0

Henryk Bogdan Kalina był długoletnim felczerem pracującym na Ziemi Raszkowskiej. Urodził się w dniu  7 lipca 1921 roku w Ostrowie Wielkopolskim.  Jego rodzicami byli zatrudniony  w charakterze pracownika umysłowego Władysław Kalina oraz Łucja z domu Roszczak.  W latach 1928-1934 Henryk uczęszczał do szkoły powszechnej w Ostrowie.  Następnie zdał egzamin wstępny do Gimnazjum Męskiego i przez pięć kolejnych lat, do roku 1939, był uczniem tej zasłużonej placówki. Wybuch II wojny światowej przeszkodził mu w ukończeniu edukacji na poziomie gimnazjalnym. W czasie okupacji hitlerowskiej musiał, podobnie jak wszyscy jego rówieśnicy, podjąć pracę. Od 1940 roku znalazł zatrudnienie w fabryce rowerów ,,Herold’’ w Ostrowie. Pracował tam nieprzerwanie aż do zakończenia działań wojennych w 1945 roku. Rok po wojnie postanowił wznowić naukę. Uczęszczał do Państwowego Gimnazjum i Liceum dla Pracujących w Ostrowie Wielkopolskim. Tam właśnie w roku 1947 Henryk Kalina uzyskał świadectwo dojrzałości. W latach 1948-1950  studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. W roku 1951 rozpoczął kolejne studia na Uniwersytecie  Poznańskim, ale wkrótce potem przeniósł się stamtąd do Państwowej Szkoły Felczerskiej w Poznaniu. Tam w roku 1953 uzyskał dyplom wraz z tytułem felczera medycyny. Zawód ten uprawniał do świadczenia pomocy medycznej chorym , choć nie wymagano ukończenia wyższych studiów lekarskich. Konieczne było jedynie zdobycie odpowiednich kwalifikacji na poziomie średnim. Wśród pozazawodowych zainteresowań Henryka Kaliny na pierwszym miejscu znajdował się sport, a szczególnie takie dyscypliny, jak pływanie i piłka nożna.  Pierwszą pracę po uzyskaniu dyplomu podjął jeszcze w tym samym roku  w Punkcie Felczerskim w  miejscowości Nacław, w powiecie Sławno. W tym samym okresie stanął na ślubnym kobiercu. Związek małżeński zawarł w dniu  1 sierpnia 1953 roku, a jego wybranką była Zofia Kierzek. Po czterech latach powrócił w swoje rodzinne strony i zatrudnił się w Punkcie Felczerskim  w Ligocie, w gminie Raszków. Tam pracował nieprzerwanie  przez okres kolejnych dwudziestu lat, aż do przedwczesnej śmierci.  Zmarł w pełni sił zawodowych 3 marca 1977 roku w Raszkowie. Miał wówczas 55 lat. Pochowany został  na cmentarzu parafialnym w Raszkowie. 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick