EDMUND Józefiak

* 21.07.1906   + 06.06.1986
0

Edmund Józefiak  urodził się 21 lipca 1906 roku w Hanowerze. Jego rodzina przebywała w tym okresie na emigracji zarobkowej, ale po I wojnie światowej powróciła do niepodległej Polski i zamieszkała w Ostrowie Wielkopolskim. W 1921 roku, po ukończeniu szkoły elementarnej, wstąpił do Gimnazjum Męskiego. Uzdolniony muzycznie, należał do szkolnego zespołu, w którym grał na skrzypcach. Po uzyskaniu  w roku 1929 świadectwa dojrzałości odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii. W 1935 roku uzyskał dyplom Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu. Ukończywszy studia, pracował kolejno w Komunalnej Kasie Oszczędności  w Ostrowie Wielkopolskim, w Urzędzie Akcyzowym w Stargardzie oraz w Izbie Skarbowej w Krasnymstawie. W roku 1938 Edmund Józefiak zawarł związek małżeński z Marią Zemler, z którego urodziło się czworo dzieci. W randze podporucznika  4 Pułku Artylerii Lekkiej brał  udział w kampanii wrześniowej. Walczył w rejonie Inowrocławia, Kutna i Łowicza. 22 września w rejonie miejscowości Łomianka Dolna dostał się do niewoli niemieckiej. Początkowo przebywał w Oflagu Wolfsberg, a od maja 1940 roku w Oflagu Woldenberg. Po wyzwoleniu tego obozu przez Armię Czerwoną w lutym 1945 roku zgłosił się do Wojskowej Komisji Weryfikacyjnej w Łodzi i 4 marca rozpoczął pracę przy odbudowie administracji skarbowej na terenie województwa poznańskiego. Objął stanowisko kierownika oddziału  w Dziale Dochodów Podatkowych i Akcyzowych w Poznaniu. Uczestniczył w powołaniu urzędów skarbowych w Zielonej Górze i Gorzowie. W latach 1946-1948 był współorganizatorem  i wykładowcą na wyższych kursach szkoleniowych, organizowanych przez Izbę Skarbową w Poznaniu. Pełnił też, z nominacji ministra skarbu, funkcję komisarza egzaminacyjnego do egzaminów państwowych dla urzędników oraz członka Komisji Dyscyplinarnej przy Izbie Skarbowej. W kolejnych latach pracował jako szef Wydziału Finansowego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu oraz wojewódzki inspektor do spraw ekonomicznych. Przez szereg lat był członkiem zarządu Związku Zawodowego Pracowników Finansowych na szczeblu województwa i przewodniczącym Komisji Bytowo – Mieszkaniowej. Z końcem 1971 roku przeszedł na emeryturę. Jako emeryt brał czynny udział w pracach Komisji Historycznej Koła ZBoWiD przy Urzędzie Wojewódzkim  w Poznaniu. Za swoją działalność Edmund Józefiak był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Za Udział w Wojnie Obronnej 1939 oraz Medalem Zwycięstwa i Wolności. Zmarł 6 czerwca 1986 roku, w wieku 80 lat. Pochowany został na cmentarzu miłostowskim w Poznaniu.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick