Jan Sperling

* 13.01.1923   + 21.08.2001
0

Jan Sperling był żołnierzem Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej ,,Warta’’ i więźniem politycznym. Urodził się 13 stycznia 1923 roku w Dębnicy. Jego rodzicami byli Tomasz i Marianna z domu Stasiak. Ojciec był pracownikiem kolei. Po ukończeniu szkoły powszechnej Jan  rozpoczął naukę w zawodzie ślusarz – elektryk  u Stanisława Glapy w Ostrowie. Wybuch wojny uniemożliwił mu zdobycie zawodu. Od lutego 1940 roku pracował w szkółce drzew owocowych w Przygodzicach. W październiku 1942 roku został przeniesiony do pracy w Fabryce Wagon w Ostrowie, gdzie był palaczem. Tam nawiązał kontakty z działaczami ruchu oporu. Na przełomie  czerwca i lipca 1944 roku otrzymał od nich polecenie wstrzymania produkcji na jednej zmianie. Umyślnie spalił wówczas dach kotłowni, co spowodowało 36-godzinną przerwę w produkcji. Po wkroczeniu Armii Czerwonej przez ponad dwa miesiące pełnił służbę w milicji porządkowej. Wczesną wiosną 1945 roku wstąpił do Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej ,,Warta’’, przyjmując pseudonim ,,Długi’’. Był żołnierzem oddziału operacyjnego dowodzonego przez porucznika ,,Szarego’’. W dniu 20 maja 1945 roku złożył uroczystą przysięgę w lesie pod Ludwikowem, w obecności czterech oficerów  ze sztabu WSGO ,,Warta’’, m.in. pułkownika ,,Hańczy’’ i majora ,,Błyska’’. Z dniem 1 czerwca z grupą 12 osób rozpoczął szkolenie na poziomie podchorążówki. Odbywało się ono w Ludwikowie.  Po jego ukończeniu w połowie lipca został awansowany na  stopień  plutonowy – podchorąży i mianowany  dowódcą drugiego pododdziału. Brał udział m.in. w akcji przejęcia taborów sowieckich w lasach pod Ludwikowem i w próbie odbicia aresztowanych kolegów z rąk UB w Ostrowie. W październiku 1945 roku został przez porucznika ,,Szarego’’ mianowany na stopień podporucznika Wojska Polskiego i otrzymał rozkaz  zawieszenia wszelkich działań zbrojnych do wiosny przeszłego roku. Przez kilka tygodni ukrywał się. Przebywał m.in. na Ziemiach Zachodnich. 9 stycznia 1946 roku wrócił do Przygodzic i w tym samym dniu został aresztowany we własnym domu. 21 maja 1946 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu na wyjazdowej sesji w Ostrowie skazał go na karę śmierci oraz pozbawienie praw obywatelskich i publicznych na zawsze. Po rewizji Sąd Najwyższy w Warszawie 13 czerwca 1946 roku złagodził wyrok do 10 lat więzienia. Karę te odbywał m.in. w  Ostrowie, Rawiczu, Strzelcach Opolskich i Knurowie. Na wolność wyszedł 27 września 1955 roku.  W latach 1956-1961 pracował w ZNTK, a w latach 1961-1964 w Spółdzielni Inwalidów ,,Strażnik’’.  Ostatnim miejscem jego zatrudnienia była Chemiczna Spółdzielnia Pracy im. Nowotki w Ostrowie. Z dniem 3 października 1979 roku przeszedł na rentę inwalidzką, a potem na emeryturę. Był długoletnim grabarzem w parafii w Przygodzicach. Po sierpniu 1980 roku  uczestniczył w wielu akcjach na rzecz ,,Solidarności’’. W dniu 7 października 1991 roku Sąd Wojewódzki w Poznaniu unieważnił wydany na niego wyrok. Jan Sperling był współinicjatorem powołania Wielkopolskiego Związku Kombatantów ,,Warta’’ i jego wieloletnim członkiem zarządu głównego. 22 października 1993 roku prezydent RP awansował go do stopnia  podporucznika. W latach 90. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia  Polski, Krzyżem Walki o Niepodległość, Kombatanckim Krzyżem Zasługi, Orderem Męczeństwa i Zwycięstwa, Krzyżem Więźnia Politycznego, Krzyżem za Wolność i Niepodległość z Mieczami. Zmarł 21 sierpnia 2001 roku w Przygodzicach. Pochowany został na tamtejszym cmentarzu.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick