Teresa Jańczak

* 20.06.1937   + 08.02.2012
0

 Teresa Jańczak urodziła się 20 czerwca 1937 roku w Warszawie. Jej wczesne dzieciństwo przypadło na koszmar II wojny światowej. Po 1945 roku rodzina zamieszkała w Poznaniu. W wieku 18 lat zdała maturę w Liceum Sióstr Urszulanek. Potem studiowała geografię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Po studiach wyszła za mąż za ostrowianina i przeprowadziła się do jego rodzinnego miasta. W ten sposób rozpoczął się nowy etap w jej życiorysie. Najpierw podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Lewkowie, gdzie uczyła m.in. języka polskiego i matematyki. W 1961 roku trafiła do II Liceum Ogólnokształcącego na etat bibliotekarki. Po ukończeniu kursów dokształcających uczyła języka rosyjskiego. Właśnie w tej placówce podjęła się prowadzenia z młodzieżą zajęć teatralnych. Zainteresowanie tą dziedziną Teresa Jańczak wyniosła jeszcze z liceum, gdzie uczniowie często wystawiali spektakle, niektóre przygotowane  pod doświadczonym okiem poznańskich aktorów. Dzięki niej w 1964 roku, po długiej przerwie, reaktywował się teatr szkolny w II LO. Premierowym przedstawieniem była ,,Antygona’’ Sofoklesa w całkowicie żeńskiej obsadzie. Potem przyszły kolejne spektakle. Przez deski teatru przewinęło się wielu uczniów.  Teatr rozwijał się, stawał się coraz bardziej znany, zdobywał nagrody na przeglądach i konkursach, dostarczając przy tym wielu niezapomnianych przeżyć. Po likwidacji II LO Teresa Jańczak znalazła pracę w Technikum Kolejowym, w którym pracowała do chwili przejścia na emeryturę, która zbiegła się z  likwidacją tej szkoły w 2001 roku. Oprócz prowadzenia lekcji geografii pełniła tam funkcję kierownika zajęć pozalekcyjnych, co zaowocowało powstaniem w kolejnej placówce teatru szkolnego. Także i on miał swoje osiągnięcia i sukcesy. Największym niewątpliwie było wystawienie w 1999 roku na starym cmentarzu II części ,,Dziadów’’ Adama Mickiewicza. Spektakl ten, zaliczony do wydarzeń kulturalnych roku, wystawiany był również w Poznaniu w Teatrze Polskim. Teatralną działalność kontynuowała na emeryturze. Była autorką baśni wystawionych w OCK – ,,Zaczarowany flet'', ,,Poszukiwanie czarodziejskiej księgi’’, ,,Niezwykła przygoda’’. Przygotowała plenerowe widowisko baśniowo – historyczne ,,Świt Ostrowa’’ o początkach miasta, a także spektakle ,,U Lipskich w Lewkowie'' i ,,Chopin u Radziwiłłów’’. Pracowała również z  amatorskim teatrem w Raszkowie. Teresa Jańczak była bardzo skromną, skrytą osobą, ale otwartą na innych. Cenili ją zarówno uczniowie, jak i  koledzy – nauczyciele oraz wszyscy inni, którzy zetknęli się z nią na różnych etapach życia.  Zmarła po ciężkiej chorobie 8 lutego 2012 roku. Spoczęła na ostrowskim cmentarzu przy ulicy Bema. W ostatniej drodze towarzyszyli jej bliscy, koledzy – nauczyciele, dawni uczniowie i szerokie grono przyjaciół.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick