Edmund Jakubek

* 16.11.1925   + 19.01.2013
0

Edmund Jakubek urodził się 16 listopada 1925 roku w Ligocie. Tam w 1939 roku ukończył siedmioklasową szkołę podstawową. W czasie okupacji podjął pracę w Korytach. W maju 1942 roku został zaprzysiężony do Armii Krajowej przyjmując pseudonim ,,Profesor''.  Wstąpił do oddziału partyzanckiego porucznika Czesława Mocka ps.  ,,Spirytus”. W konspiracji zajmował się pracami łącznikowymi, ukrywaniem i przeprowadzaniem ludzi zbiegłych przed represjami w nowe, bezpieczniejsze miejsca, skąd byli przerzucani do Generalnej Guberni. Brał także udział we współredagowaniu tajnej gazetki ,,Armia Krajowa” i działaniach Kedywu. W 1943 roku podczas akcji dywersyjnej na stacji kolejowej Taczanów złamał prawą nogę. Później został wysłany na roboty przymusowe w okolice Działoszyna. W styczniu 1945 roku został skierowany do walk o wyzwolenie Ostrowa na placówce ,,Lech”. Brał też udział w działaniach Straży Obywatelskiej w Ligocie. Po wojnie podjął pracę w Urzędzie Gminy w Ligocie. Założył i prowadził pierwszą w powiecie publiczną Bibliotekę Gminną. Przyspieszoną szkołę średnią ukończył w Poznaniu, a następnie podjął studia na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończył filologię polską. Pierwszą pracę podjął w Technikum Weterynaryjnym w Kluczborku. Później uczył języka polskiego i historii w Technikum Gastronomicznym i Liceum Ekonomicznym w Ostrowie. Następnie powołany został przez Ministerstwo Oświaty na stanowisko inspektora szkolnego dla miasta i powiatu Ostrów. Był inicjatorem budowy Domu Nauczycielskiego i Klubu Nauczyciela przy ulicy Królowej Jadwigi. W połowie lat 60. powołał do życia Chór Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza. Założył Ostrowskie Towarzystwo Kulturalne i był członkiem zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Kulturalnego. Pod koniec lat 60. podjął na nowo pracę w ,,Gastronomiku”. Po 1980 roku przeniósł się do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kaliszu. Przez kilka lat był przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Należał do oddziału kaliskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Współtworzył trzy kolejne  tomy „Słownika biograficznego Wielkopolski południowo – wschodniej”.
Gdy pod koniec lat 80. powstał Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, wstąpił w jego szeregi. Od 1999 roku był prezesem jego ostrowskiego oddziału. Postawił sobie za cel dokumentację okresu okupacji. Spod jego ręki wyszło wiele publikacji i artykułów związanych z Armią Krajową. Z jego inicjatywy w 2005 roku w naszym mieście powstał pomnik poświęcony żołnierzom AK. Środowisko kombatanckie postawiło go własnym sumptem na terenie przylegającym do Konkatedry. W dalszej kolejności przy pomniku pojawiły się także tablice imienne, mające utrwalić pamięć o zmarłych żołnierzach podziemia, którzy walczyli z okupantem hitlerowskim. Zamiarem środowiska było, aby w przyszłości tablice były systematycznie uzupełniane o odchodzące osoby. Edmund Jakubek  po długiej chorobie zmarł 19 stycznia 2013 roku, w wieku 87 lat.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick