Józef Gniazdowski

* 14.12.1901   + 31.08.1960
0

Józef Gniazdowski był założycielem i wieloletnim dyrektorem ostrowskiego ,,Ekonomika''. Urodził się 14 kwietnia 1891 roku w Skarżysku Kamiennej. Tam ukończył szkołę podstawową, a w roku 1910 został absolwentem gimnazjum w Radomiu. Wyjechał na studia do Akademii Handlowej w St. Gallen (Szwajcaria). Studiował również na Wydziale Prawno – Ekonomicznym  w Zurichu i Bernie. Będąc jeszcze studentem, w roku 1918 został sekretarzem Polskiej Izby Handlu Zagranicznego w Szwajcarii z siedzibą w Genewie. W latach 1919-20 był kierownikiem Delegatury Rządu Polskiego do spraw repatriacji Polaków na granicy francusko – szwajcarskiej w Delle. W roku 1918 ożenił się ze Szwajcarką Clarą Perret. Do Polski wrócił  w roku 1921 i osiadł w Kaliszu, rozpoczynając pracę jako doradca w tamtejszych młynach Spółdzielni ,,Ziarno''. Dwa lata później został zatrudniony w charakterze nauczyciela w Miejskiej Szkole Handlowej w Kaliszu. W roku 1925 został  dyrektorem  nowo utworzonej Szkoły Handlowej Towarzystwa Kupców w Ostrowie Wielkopolskim. W tym okresie Józef Gniazdowski za swoją pracę zawodową został przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. W listopadzie 1939 roku został aresztowany i przez 10 dni był więziony jako zakładnik. Natychmiast po zwolnieniu wyjechał do Warszawy, a następnie do Końskich, gdzie do 1944 roku pracował w charakterze kasjera – księgowego w firmie H. Schiling. Już dzień po wyzwoleniu Ostrowa, 24 stycznia 1945 roku przystąpił do uruchamiania kierowanej przez siebie przed wojną placówki. Dzięki temu już 19 lutego mogły się rozpocząć zajęcia. Józef Gniazdowski prowadził szeroką działalność społeczno – polityczną. W roku 1945 był jednym z organizatorów Stronnictwa Demokratycznego w mieście i powiecie ostrowskim. Przewodniczył Powiatowemu Komitetowi Stronnictwa Demokratycznego, wchodził także w skład władz wojewódzkich tego ugrupowania. Od połowy lat 20. należał  do Towarzystwa Nauczycieli i Szkół Wyższych, Związku Dyrektorów Szkół Zawodowych i Polskiego Czerwonego Krzyża, gdzie przez wiele lat był członkiem zarządu. Udzielał się w kierownictwie Zrzeszenia Kupców. W latach 1945-47 był sekretarzem Komisji Szkolnej Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowie, a w latach 1945-49 przewodniczącym Społecznego Komitetu Odbudowy Stolicy i przewodniczącym Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej. Był również aktywnym działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego. W pierwszych latach powojennych był ponadto przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Księgarsko – Papierniczej oraz Rady Nadzorczej Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Szefował komisjom rewizyjnym w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci i Ubezpieczalni Społecznej. Był również likwidatorem Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Ostrowa. Po wojnie został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Na stanowisku dyrektora założonej przez siebie szkoły pracował do 31 sierpnia 1960 roku. Zmarł zaledwie kilka dni po odejściu z tej funkcji,  4 września. W 60. rocznicę powstania placówki, w roku 1985, Zespół Szkół Ekonomicznych przyjął go za patrona.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick