Stanisław Iwankiewicz

* 24.11.1920   + 16.12.2012
0

Profesor Stanisław Iwankiewicz był wybitnym specjalistą w dziedzinie medycyny, wychowawcą wielu pokoleń lekarzy, Honorowym Obywatelem Miasta Kalisza. Urodził się 24 listopada 1920 r. w Kaliszu. był najmłodszym spośród dziewięciorga rodzeństwa. W 1939 r. otrzymał maturę w ówczesnym Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki. Należał do Związku Harcerstwa Polskiego. 20 sierpnia 1939 r. rozpoczął służbę wojskową w Szkole Podchorążych Sanitarnych Zawodowych w Warszawie. W kampanii wrześniowej brał udział jako sanitariusz wraz z 104 Szpitalem Polowym. 18 września został internowany przez Armię Czerwoną. Następnego dnia udało mu się szczęśliwie zbiec z transportu kolejowego. W czasie okupacji pracował najpierw jako drwal w Nadleśnictwie Boglewice koło Grójca. W tym czasie był współorganizatorem grupy konspiracyjnej ZWZ-AK „Osiniacy’’.  Następnie pracował w kilku firmach budowlanych w Kaliszu i okolicach. W marcu 1944 r. uciekł do Warszawy przed grożącym mu aresztowaniem. Jako żołnierz plutonu łączności AK pseudonim „Jacek” brał udział w powstaniu warszawskim w ramach zgrupowania „Krybar”, a następnie „Sławbor”. Wraz z drużyną budował linię telefoniczną ze Śródmieścia na Mokotów przechodzącą kanałami, pod pozycjami niemieckimi. Po upadku powstania trafił do obozu jenieckiego w Zeithain koło Drezna. W październiku 1945 r. podjął studia lekarskie we Wrocławiu. Należał do Akademickiego Związku Sportowego. Był założycielem sekcji wioślarskiej, a następnie prezesem i wiceprezesem AZS. Pierwszą pracę rozpoczął w Klinice Otolaryngologii we Wrocławiu. W latach 1975-1991 był jej kierownikiem. Ponadto w latach 1970 – 1980 kierował Instytutem Chorób Układu Nerwowego i Narządów Zmysłów. Od 1952 do 1963 roku był dyrektorem Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej we Wrocławiu. Był współorganizatorem Ośrodka Badawczo-Lotniczego przy Aeroklubie RP, zajmującego się badaniem pilotów sportowych. W latach 1969-1972 był prorektorem ds. nauki, a w latach 1972-1978 rektorem Akademii Medycznej we Wrocławiu. W roku 1977 został profesorem zwyczajnym. W dniu 1 października 1991 roku przeszedł na emeryturę. Profesor Stanisław Iwankiewicz jest autorem 358 prac naukowych i publicystycznych, 41 filmów naukowych i 11 wniosków racjonalizatorskich. Był promotorem w 25 doktoratach z otolaryngologii i neurochirurgii oraz opiekunem czterech habilitacji. Wyszkolił ponad 40 specjalistów z tolaryngologii.
Był wyróżniony wieloma odznaczeniami, w tym takimi, jak: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyż Walecznych. Choć mieszkał od wielu lat we Wrocławiu, z rodzinnym Kaliszem był związany bardzo emocjonalnie. Przybywał każdorazowo na kolejne zjazdy wychowanków zarówno I LO im. A. Asnyka, jak i II LO im. T. Kościuszki. Był również częstym gościem spotkań absolwenckich, dzieląc się swymi wspomnieniami o Kaliszu. Profesor Stanisław Iwankiewicz zmarł 16 grudnia 2012 roku.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick