Antoni Glapa

* 12.06.1918   + 03.05.2005
0

Glapa Antoni był znanym rzemieślnikiem. Urodził się 12 czerwca 1918 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Był synem przemysłowca – także Antoniego oraz Franciszki z domu Gierz. W latach 1925-1929 uczęszczał do szkół powszechnych w swoim rodzinnym mieście, a następnie od 3 września 1929 roku do wybuchu II wojny światowej był uczniem Gimnazjum Męskiego w Ostrowie. W pierwszych miesiącach okupacji hitlerowskiej pracował w warsztacie swojego ojca. Był tam zatrudniony w okresie od 25 września 1939 roku do 1 sierpnia 1940 roku. Po przejściu warsztatu pod zarząd niemiecki (nowym właścicielem został Filip Pfeiffer) Antoni Glapa pracował w nim nadal, aż do momentu oswobodzenia miasta, w charakterze pomocnika ślusarskiego. W lutym 1945 roku przystąpił do kontynuacji przerwanej w 1939 roku nauki w ostrowskim gimnazjum i w lipcu tego samego roku uzyskał świadectwo dojrzałości. Miesiąc później złożył egzamin czeladniczy w rzemiośle ślusarskim i maszynowym. Wkrótce potem uzyskał uprawnienia pozwalające na prowadzenie młyna zbożowego. W latach 1945-1949 studiował
na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. Studia zakończył w grudniu 1949 roku uzyskaniem dyplomu i tytułu magistra prawa. Od 1947 roku przez pewien okres wraz z dwoma wspólnikami prowadził młyn zbożowy przejęty od ojca. Jednakże ze względu na trudności w jego utrzymaniu, zrezygnował z zajmowania się nim i powrócił do pracy w warsztacie ojca. W lipcu 1950 roku Antoni Glapa otrzymał nominację na bezpłatnego aplikanta przy Sądzie Okręgowym w Ostrowie Wielkopolskim. 31 grudnia tego roku został jednak zwolniony z pracy w sądownictwie w związku ze zniesieniem instytucji bezpłatnej aplikacji sądowej. Złożył prośbę o odbycie aplikacji w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu, ale została ona odrzucona. Z propozycji pracy w Prokuraturze Wojewódzkiej nie skorzystał. Po śmierci ojca i upaństwowieniu rodzinnego młyna w 1958 roku przejął prowadzenie warsztatu ojca. Na emeryturę przeszedł z dniem 1 września 1989 roku, a więc dopiero gdy miał 71 lat. Związek małżeński zawarł w dniu 10 września 1949 roku z Alicją z domu Cieluch. Jak wspomina syn Piotr, Antoni Glapa miał wiele różnych zainteresowań :  od muzyki poprzez geografię i  kowalstwo artystyczne po tworzenie konstrukcji mechanicznych. Za swoją długoletnią działalność odznaczony został Honorową Odznaką Rzemiosła. Zmarł w dniu 3 maja 2005 roku w Ostrowie, w wieku 86 lat. Pochowany został na cmentarzu parafialnym przy ulicy Limanowskiego.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick