Alfons Gdyra

* 26.12.1909   + 17.09.1977
0


Alfons Gdyra był pierwszym powojennym dyrektorem ostrowskiego szpitala. Urodził się 26 grudnia 1909 roku w Ostrowie  w rodzinie kupieckiej. Był absolwentem Gimnazjum i Liceum Męskiego, gdzie w roku 1929 uzyskał świadectwo dojrzałości. Dalszą edukację podjął na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego, na którym w roku 1937 uzyskał dyplom lekarza. Staż odbył w szpitalach ostrowskim i kaliskim. W marcu 1939 roku Alfons Gdyra rozpoczął pracę na oddziale położniczo – ginekologicznym w Cieszynie. Po wybuchu II wojny światowej na krótko przeniósł się stamtąd do Krakowa, by pod koniec listopada 1939 roku powrócić do Ostrowa. Próba podjęcia  pracy w szpitalu spełzła na niczym,  więc otworzył prywatną praktykę, a w późniejszym okresie został zatrudniony  przez Niemiecką Kasę Chorych. Od początku okupacji związał się z działalnością organizacji niepodległościowej ,,Ojczyzna’’, a następnie z Armią Krajową, będąc do końca okupacji jej mężem zaufania. Blisko współpracował ze Stefanem Rowińskim. Prowadził akcję zwalniania Polaków od wysyłania na prace przymusowe w głąb Niemiec. Gromadził materiały dotyczące działalności konfidentów niemieckich. Wskutek denuncjacji został w grudniu 1942 roku aresztowany i trafił do obozu pracy przy ulicy Kościuszki w Ostrowie. Stamtąd został przewieziony do więzienia w Łodzi i poddany brutalnemu śledztwu. Już w dniu 24 stycznia 1945 roku, nazajutrz po oswobodzeniu miasta, Alfons Gdyra objął funkcję dyrektora ostrowskiego szpitala. W tym trudnym okresie zorganizował pracę placówki na tyle, że mogła bardzo szybko udzielać pomocy chorym. Jego dalszą pracę w Ostrowie przerwało powołanie do wojska w kwietniu 1945 roku. Pracował jako lekarz wojskowy w Wojskach Ochrony Pogranicza w Szklarskiej Porębie oraz jako komendant Szpitala Wojskowego w Lubaniu Śląskim,  zwolniony ze służby wojskowej, od 1 stycznia 1954 roku podjął pracę na stanowisku zastępcy ordynatora oddziału położniczo – ginekologicznego Szpitala Miejskiego w Ostrowie. Po dwóch latach uzyskał specjalizację drugiego stopnia. Pracował również w Ubezpieczalni Społecznej i  w Przychodni Kolejowej. Od 1 września 1958 roku został ordynatorem oddziału położniczo – ginekologicznego we Wrześni i pełniła tę funkcję aż do przejścia na emeryturę w roku 1977. Pozostawił po sobie pamiętnik z okresu okupacji hitlerowskiej i pierwszych miesięcy powojennych. Alfons Gdyra zmarł w dniu 17 września 1977 roku, w wieku 68 lat. Zgodnie ze swoją wolą pochowany został  w grobowcu rodzinnym na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick