Robert Enger

* 10.01.1813   + 14.04.1873
0

Robert Enger był pierwszym dyrektorem Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Ostrowie. Wywodził się z niemieckiej rodziny pochodzącej ze Śląska. Urodził się 10 stycznia 1813 roku w Rybniku. Naukę rozpoczął we Wrocławiu, a maturę zdał w gimnazjum w Głubczycach. Od roku 1836 pracował jako nauczyciel języka łacińskiego i greckiego we Wrocławiu, a od roku 1839 w Opolu. Interesował się szczególnie językami starożytnymi i filozofią. Był poliglotą i znawcą języka greckiego. Doktoryzował się z filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. W wieku 32 lat powołano go na stanowisko dyrektora nowo otwartego Królewskiego Gimnazjum Katolickiego w Ostrowie. O wyborze zadecydował fakt, że dobrze władał językiem polskim i że był wyznania katolickiego. Na uroczystym otwarciu ostrowskiego gimnazjum w dniu 14 kwietnia 1845 roku przemawiał do uczniów zarówno po niemiecku, jak i po polsku. Nie wahał się przyznać do swojej śląskiej polskości. Urząd dyrektora pełnił przez 21 lat, ciesząc się ogólnym zaufaniem, choć jego kadencja przypadła na okres rozterek politycznych i burzliwych wydarzeń z lat 1848 i 1863. Nie był wrogiem polskości, a wręcz przeciwnie – nie krył dla niej sympatii. Upodobał sobie nawet polskie zwyczaje. Bagatelizował, kiedy to tylko było możliwe, skargi niemieckich uczniów na ich polskich rówieśników ze szkolnej ławy. Od profesorów wymagał punktualności i sumienności w wypełnianiu swoich obowiązków. Za jego czasów w ostrowskim gimnazjum język polski był drugim językiem urzędowym szkoły, obok niemieckiego. Coroczne sprawozdania dyrekcji były dwujęzyczne. Język polski był przedmiotem maturalnym, zarówno dla uczniów polskich, jak i dla niemieckich. W 1866 roku, po śmierci swojego przyjaciela, także Ślązaka doktora Jana Antoniego Brettnera, objął po nim funkcję dyrektora Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. Pełnił ją przez siedem kolejnych lat, także zjednując sobie szacunek uczniów i nauczycieli oraz uznanie przełożonych. Za swoją wzorową pracę był dwukrotnie odznaczony. Ten doświadczony pedagog, znający realia polityczno – kulturowe pogranicza polsko – niemieckiego, zajmował postawę pragmatyczną i kompromisową. W trudnych latach Kulturkampfu, pomimo swego niemieckiego pochodzenia, bronił praw polskiego języka wykładowego. Zmarł po długiej chorobie 14 kwietnia 1873 roku, a zatem dokładnie w rocznicę otwarcia ostrowskiego gimnazjum i objęcia w nim funkcji dyrektora. Uroczystości pogrzebowe odbyły się cztery dni później na starym cmentarzu św. Marcina w Poznaniu. Były wielką demonstracją polskości. Kondukt prowadził kustosz kolegiaty św. Marii Magdaleny prałat Edward Likowski – późniejszy arcybiskup poznańsko-gnieźnieński, niegdyś uczeń Królewskiego Gimnazjum w Ostrowie. Nagrobek Robertowi Engerowi ufundowała społeczność polska. W czasie II wojny światowej hitlerowcy zniwelowali cmentarz, likwidując też jego grób. Jego portret znajduje się w Galerii Wybitnych Profesorów i Wychowanków Alma Mater Ostroviensis.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick