Romana Dymalska

* 01.05.1924   + 25.02.1998
0


Romana Dymalska z domu Nentwig urodziła się  1 maja 1924 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Uczęszczała do Siedmioklasowej Szkoły Publiczej im. Królowej Jadwigi, którą ukończyła w roku 1936. Następnie podjęła dalszą naukę w Państwowym Gimnazjum Żeńskim im. Emilii Sczanieckiej przy ulicy Wrocławskiej. Kontynuowała tam swoją edukację do roku 1939. W momencie wybuchu II wojny światowej miała ukończone trzy klasy. Mimo grożącego niebezpieczeństwa przystąpiła do zorganizowanego przez Jana Wikarjaka  tajnego nauczania. Prowadziła komplety uczniowskie z klas II-V szkoły powszechnej trzeciego stopnia oraz gimnazjum ogólnokształcącego. Jednocześnie sama na tajnych kompletach ukończyła czwartą klasę gimnazjalną i zdała końcowy egzamin, czyli tzw. małą maturę. Ponadto w czasie okupacji ukończyła pierwszą klasę liceum humanistycznego. Z zachowanych dokumentów wynika, że jej udział w tajnym nauczaniu trwał w okresie od 1 września 1940 roku do 30 czerwca 1944 roku. Po wyzwoleniu uzupełniła swoje wykształcenie i w lipcu 1945 roku zdała egzaminy dojrzałości. W tym samym roku podjęła studia na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego, jednakże przerwała je po założeniu rodziny. Małżeństwo zawarła 28 kwietnia 1951 roku ze starszym o siedem lat od siebie Edmundem Dymalskim. Urodziła im się dwójka dzieci – Anna (rocznik 1952) i Przemysław (rocznik 1954). W latach 1947-51 pracowała w PCH w Poznaniu, najpierw w dziale analizy, a po reorganizacji w kasie hurtowi. W roku 1951 wróciła do Ostrowa. Podjęła zatrudnienie w Stolarskiej Spółdzielni Pracy ,,Dąb’’ w charakterze referenta sprawozdawczości, a następnie na stanowisku referenta pracy i płacy. Po trzech latach ponownie przeniosła się do stolicy Wielkopolski i mieszkała tam już do końca życia, utrzymując jednak ścisłe kontakty ze swoim rodzinnym miastem i mieszkającymi tam krewnymi. Przez dwadzieścia sześć lat, od roku 1954 do 1980, pracowała nieprzerwanie w Poznańskim Przedsiębiorstwie Wikliniarsko – Trzciniarskim Przemysłu Terenowego ,,Wiklina’’. W późniejszym okresie zakład ten zmienił szyld na Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Produkcji Wikliniarskiej ,,LAS’’. Jako pracownik umysłowy przechodziła tam kolejne szczeble kariery zawodowej do stanowiska zastępcy kierownika działu produkcji włącznie. Romana Dymalska zmarła 25 lutego 1998 roku w Poznaniu, sześć lat po swoim mężu. Miała 73 lata. Pochowana została na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.  
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick