Jerzy Dymała

* 02.06.1925   + 10.09.1997
0

 Jerzy Dymała urodził się 2 czerwca 1925 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Jego rodzicami byli Franciszka z domu Grześczyk i Franciszek. W latach 1931-1937 uczęszczał do szkoły powszechnej w Ostrowie Wielkopolskim. W 1937 roku rozpoczął naukę w I Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim,  którą  przerwał wybuch wojny. Należał do Sodalicji Mariańskiej. W czasie okupacji w latach 1940-1945 pracował jako pomoc w zakładzie dentystycznym. W l940 roku nawiązał kontakt z członkami swej drużyny gimnazjalnej. Przyjęty został do konspiracyjnej Drużyny Harcerskiej im. Henryka Dąbrowskiego przez jej ówczesnego drużynowego Stefana Maćkowiaka, a następnie został mianowany zastępowym. Kontynuując naukę w tajnych kompletach ukończył trzecią klasę gimnazjum. Dodatkowo w czasie okupacji podjął działalność, która pozwoliła wykorzystać jego muzyczne zdolności. Grał na skrzypcach w tajnym zespole artystycznym zorganizowanym przez starszego kolegę gimnazjalnego, Józefa Szczublewskiego. Zespół ten dawał konspiracyjne koncerty w zaprzyjaźnionych polskich domach, niosąc polską poezję i muzykę w okupacyjną noc. Kiedy zbliżał się dzień wolności, przystąpił do Ochotniczych Oddziałów Obrony Miasta. Uczestniczył w ostrzelaniu i zatrzymaniu w dniu 23 stycznia 1945 roku niemieckiego samochodowego zwiadu na szosie kaliskiej. W lutym 1945 roku podjął przerwaną z powodu wojny naukę w Gimnazjum i Liceum Męskim w Ostrowie Wielkopolskim. W sierpniu 1945 roku został drużynowym V Drużyny Harcerskiej im. Tomasza Zana, z którą jeszcze w tym samym miesiącu uczestniczył jako komendant w pierwszym po wojnie stałym obozie harcerskim w pałacu w Antoninie. W 1947 roku zdał egzamin dojrzałości i rozpoczął studia na Wydziale Stomatologii Akademii Medycznej w Poznaniu, kształcąc się jednocześnie w Konserwatorium Muzycznym. Po studiach podjął pracę lekarza stomatologa, pogłębiając systematycznie swoje umiejętności. W 1972 roku przeszedł na rentę inwalidzką, ale nie zaprzestał leczyć. W 1992 roku został członkiem Kręgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Ostrowie Wielkopolskim, podejmując również działalność w oddziale Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Ostrowie, gdzie wchodził w skład zarządu i był przewodniczącym Komisji ds. Odznaczeń i Awansów. Był  także  członkiem Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów przy Komendzie Hufca ZHP w Ostrowie. Z dniem l sierpnia 1994 roku uzyskał stopień instruktorski – przewodnika. Zmarł nagle 10 września 1997 roku, w wieku 72 lat. Za swoją okupacyjną działalność odznaczony był Krzyżem Armii Krajowej i Krzyżem za Zasługi dla ZHP z Rozetą-Mieczami.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick