ZYGMUNT DUCZMAL

* 27.01.1926   + 29.01.1978
0


Zygmunt Duczmal był długoletnim nauczycielem i kierownikiem szkół, a także bardzo aktywnym działaczem społecznym. Urodził się 27 stycznia 1926 roku w Ostrowie Wielkopolskim.  Jego rodzicami byli  pracownik kolei Mikołaj i Władysława z domu Urbaniak. Miał siostrę Wandę.  W 1939 roku ukończył  Szkołę Powszechną im. Ewarysta Estkowskiego i pomyślnie zdał egzamin wstępny do Gimnazjum Męskiego w Ostrowie. Niestety, wybuch II wojny światowej uniemożliwił  mu podjęcie dalszej nauki  w tej placówce. Było to możliwe dopiero  w lutym 1945 roku, kilka tygodni po zakończeniu okupacji hitlerowskiej. Będąc  w drugiej klasie licealnej, w 1949 roku przeniósł  się do Liceum Pedagogicznego we Wrocławiu, gdzie w roku 1950 zdał egzaminy dojrzałości. W tym samym roku stanął na ślubnym kobiercu z Danielą Frankiewicz. Małżeństwo to doczekało się dwóch synów: Marka (rok urodzenia 1953) i Przemysława (1955). Swoją karierę zawodową Zygmunt Duczmal rozpoczął z dniem 1 września 1950 roku. Został zatrudniony  w szkolnictwie podstawowym, najpierw jako nauczyciel kierujący we Wrocławicach, potem  jako kierownik szkoły w Topoli Wielkiej, a następnie w Przygodzicach. Aby doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, systematycznie dokształcał się  na kursach organizowanych dla kierowników szkół, w Studium Nauczycielskim  i wreszcie na podjętych  studiach uniwersyteckich. Po ukończeniu Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 1977 uzyskał dyplom i tytuł magistra historii. W pracy zawodowej wyróżniał się sumiennością i wysokimi zdolnościami organizacyjnymi oraz stałym dążeniem do polepszania bazy szkolnej w placówkach, którymi kierował.  Cieszył się zaufaniem uczniów, szacunkiem i autorytetem u rodziców. Miał opinię kompetentnego i kulturalnego człowieka. Zygmunt Duczmal aktywnie udzielał się w strukturach Związku Nauczycielstwa Polskiego, gdzie pełnił  wiele stanowisk funkcyjnych. Był również przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia przy Gminnej Radzie Narodowej w Przygodzicach oraz sekretarzem Komitetu Higienizacji Wsi Topola Wielka. Jego zasługą było m.in. pobudowanie wodociągu przez mieszkańców Topoli Wielkiej w czynie społecznym. Dzięki temu społeczeństwo tej miejscowości otrzymało wysoką nagrodę pieniężną. Zygmunt Duczmal zmarł przedwcześnie, dwa dni po ukończeniu 52. roku życia, 29 stycznia 1978 roku. Pochowany został na cmentarzu  przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick