MARIAN Duczmal

* 11.01.1921   + 12.12.1983
0

Marian Duczmal był wybitnym specjalistą w zakresie maszyn górniczych. Urodził się 11 stycznia 1921 roku w Raszkowie. Jego rodzicami byli Wojciech i Maria z domu Wicenciak. Ojciec był mistrzem krawieckim. Marian miał siostrę Sewerynę. Był uczniem Gimnazjum Męskiego w Ostrowie. Na kilka tygodni przed wybuchem II wojny światowej  uzyskał promocję do klasy maturalnej. Był najlepszym uczniem w swojej klasie i jednym z najlepszych w całej szkole. Przy tym był bardzo lubiany i szanowany przez  kolegów. W lutym 1940 roku  wraz z rodziną został wysiedlony do Generalnej Guberni. Zamieszkał w Kielcach, gdzie ciężko pracował w kamieniołomach jako kierowca  samochodu ciężarowego. Równocześnie uczestniczył w tajnym nauczaniu. W 1944 roku został pojmany podczas ulicznej łapanki w Kielcach i wywieziony do ciężkich robót przymusowych w obozach Lamsdorf i Falkenberg. Po wyzwoleniu  w 1945 roku wrócił do Ostrowa i dokończył naukę w Gimnazjum Męskim. Pomyślnie zdał maturę, a następnie podjął studia na Politechnice Śląskiej. Po uzyskaniu dyplomu Marian Duczmal związał się na stałe z tym regionem i  z przemysłem węglowym. Początkowo pracował jako konstruktor w Centralnym Biurze Konstrukcji Maszyn Górniczych i wykładowca w Katedrze Maszyn Górniczych Politechniki Śląskiej. W 1957 roku podjął pracę w Głównym Instytucie Górnictwa, gdzie zorganizował Dział Konstrukcji Doświadczalnych. W 1962 roku został powołany na stanowisko wicedyrektora Departamentu Nowej Techniki Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. W latach 1969-1976 działał w Zjednoczeniu Przemysłu Maszyn Górniczych na stanowiskach dyrektora technicznego  i dyrektora do spraw badawczo – rozwojowych. Od 1976 roku poświęcił się całkowicie działalności naukowej. Marian Duczmal umiejętnie godził  pracę zawodową z działalnością społeczną. W Stowarzyszeniu Inżynierów  i Techników Górnictwa pełnił przez wiele lat  szereg odpowiedzialnych funkcji związanych z postępem technicznym, wynalazczością i racjonalizacją. Za udział w opracowaniu  konstrukcji i wdrożeniu  do produkcji maszyn górniczych  został w roku 1966 wyróżniony Nagrodą Państwową I stopnia, a później jeszcze trzykrotnie Nagrodami Komitetu Nauki i Techniki. Był autorem ponad 50 publikacji naukowych oraz 20 patentów krajowych i zagranicznych. Wśród wielu odznaczeń, jakie posiadał był m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Marian Duczmal był żonaty z Teresą z domu Kajzer. Zmarł 12 grudnia 1983 roku. Spoczywa na cmentarzu przy ulicy Józefowskiej w Katowicach.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick