Tadeusz Domin

* 04.08.1920   + 31.08.1989
0

Tadeusz Domin był wieloletnim nauczycielem, wychowawcą kolejnych pokoleń młodzieży. Urodził się  4 sierpnia 1920 roku w Sieroszewicach. Jego rodzicami byli Antoni Domin – nauczyciel oraz kierownik miejscowej szkoły oraz Marta z domu Sikora. Do szkoły powszechnej uczęszczał w swojej rodzinnej miejscowości. Następnie kontynuował edukację w Gimnazjum Męskim w Ostrowie Wielkopolskim. Przed wybuchem II wojny światowej zdążył ukończyć pierwszą klasę licealną.  W czasie okupacji hitlerowskiej pracował jako robotnik w Fabryce Wagon w Ostrowie. Równocześnie pod kierunkiem ojca uczestniczył w tajnym nauczaniu  w Sieroszewicach. Na tajne komplety uczęszczał do roku 1942, kiedy to został przez władze okupacyjne zesłany na roboty przymusowe do Austrii. Przebywał tam do końca wojny. Po powrocie do kraju Tadeusz Domin kontynuował przerwaną naukę w swojej szkole i  w roku 1946 uzyskał tam świadectwo dojrzałości. Przez krótki czas przebywał w Bolesławcu, na Dolnym Śląsku. W 1947 roku rozpoczął wyższe studia prawnicze, jednak wkrótce potem zmuszony został do ich przerwania ze względów rodzinnych. Postanowił wówczas iść w ślady ojca i wybrał zawód nauczyciela. Niezbędne kwalifikacje zawodowe uzyskał  w 1948 roku w Wągrowcu. W sierpniu tego samego roku podjął pracę  w szkole w Rososzycy oraz w Szkołach Podstawowych nr 2 i 3 w Ostrowie. Równolegle dbał o to, aby systematycznie podnosić swoje kwalifikacje w kaliskim Studium Nauczycielskim. Nauczał wielu przedmiotów  – matematyki, języka niemieckiego, wychowania plastycznego, zajęć technicznych i wychowania fizycznego. Zajmował się również dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi. W latach 1961-1965 wrócił w charakterze nauczyciela do swojej dawnej szkoły. Prowadził wówczas zajęcia z robót ręcznych w Gimnazjum Męskim w Ostrowie Wielkopolskim. Przez pewien czas był również zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 4. Po blisko czterdziestu latach aktywnej pracy zawodowej, w roku 1987, przeszedł na zasłużoną emeryturę. Tadeusz Domin należał do grona zaangażowanych i ofiarnych działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Dwukrotnie zawierał związek małżeński. Zmarł 31 sierpnia 1989 roku, mając 69 lat. Pochowany został  w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym w Rososzycy.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick