MARIAN DEMBSKI

* 13.12.1923   + 15.09.1982
0


Marian Dembski był zasłużonym ostrowskim lekarzem. Urodził się w tym mieście 13 grudnia  1923 roku.  Jego ojciec Władysław,  dyplowany ogrodnik, sprawował kierownicze funkcje w Zieleni Miejskiej oraz w Wydziale Rolnictwa i Ogrodnictwa w ostrowskim starostwie. Przed wybuchem II wojny światowej Marian  uczęszczał do szkoły powszechnej im. Tadeusza Kościuszki. W latach 1936 – 1939 był uczniem Gimnazjum Męskiego w Ostrowie Wielkopolskim. W okresie nauki w tej placówce należał do Drużyny Harcerskiej im. Tomasza Zana. W 1940 roku został wraz z rodziną przez władze okupacyjne wysiedlony do Generalnej Guberni. Do stycznia 1945 roku przebywał w Kielcach. Dopiero po zakończeniu wojny powrócił do Ostrowa. W marcu 1947 roku zdał egzamin dojrzałości w Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. W roku akademickim 1947/1948 Marian Dembski został przyjęty na Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego. Studiował medycynę przez pięć kolejnych lat. W dniu 31 października 1952 roku otrzymał dyplom z tytułem lekarza. Podczas studiów, w roku 1951, ożenił się z Ireną Poprawianką. Z tego związku urodziło się dwóch synów (Jacek i Jerzy) oraz dwie córki (Małgorzata i Anna). Dwa miesiące po uzyskaniu dyplomu, z dniem 1 stycznia 1953 roku rozpoczął pracę w Szpitalu Miejskim w Ostrowie na oddziale chirurgicznym. Najpierw był tam asystentem, potem starszym asystentem, a od 1 października 1966 roku – kierownikiem bloku operacyjnego. Poza pracą w szpitalu, w latach  1958-1959 pełnił funkcję kierownika pogotowia ratunkowego. Natomiast od połowy 1959 roku był dodatkowo orzecznikiem, a później Wojewódzkim Lekarzem Inspektorem Orzecznictwa Inwalidzkiego Oddziału ZUS w Ostrowie. Wielokrotnie powoływany na przeszkolenie wojskowe w zakresie medycyny, został w 1972 roku mianowany przez Ministra Obrony Narodowej na stopień kapitana. Z okazji ćwierćwiecza pracy w Szpitalu Miejskim, który to jubileusz przypadł na początku 1978 roku, otrzymał pamiątkowy dyplom od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. W środowisku lekarskim Marian Dembski cieszył się opinią świetnego chirurga, dobrego kolegi i  człowieka  o dużym poczuciu humoru. Przez pacjentów ceniony był jako zawsze chętny do pomocy fachowiec. Jego ofiarność i zaangażowanie zostały docenione przyznaniem mu odznaki ,,Za wzorową pracę w służbie zdrowia''. Pracowite życie przerwała nagła śmierć w dniu 15 września 1982  roku, w wieku 58 lat. Pogrzeb odbył się trzy dni później na cmentarzu parafialnym przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie. Marian Dembski miał brata Tadeusza (1922-2000) – artystę plastyka.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick