Wojciech Burkietowicz

* 20.04.1942   + 24.10.2002
0

Wojciech Burkietowicz urodził się 20 kwietnia 1942 roku  w Ostrowie Wielkopolskim. Przez całe życie mieszkał w rodzinnym mieście. Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej pracował w ostrowskich Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego, a następnie w Spomaszu  i w Mera ZAP. Lata 70. to początek jego aktywnej działalności  społecznej na rzecz miasta i społeczeństwa Ostrowa. Pracując w dziale socjalnym w Zakładach Automatyki Przemysłowej jednocześnie studiował na poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku turystyka i rekreacja. Studia te ukończył w roku 1980. W latach 80. zaangażował się w działalność na rzecz sportu, nie tylko na szczeblu lokalnym. Piastował wówczas stanowisko dyrektora zasłużonego dla miasta i regionu Klubu Sportowego MZKS „Stal”. Był także trenerem w tymże klubie Stal, a ponadto uczył wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 i w Zespole Szkół Medycznych. Organizował wraz z kolegami i koleżankami z klubu wiele imprez sportowych, zarówno krajowych i międzynarodowych. Przygotowywał liczne wyjazdy ostrowskich drużyn na turnieje zespołowe, szczególnie do zaprzyjaźnionego Nordhausen i do ówczesnej Czechosłowacji. Prowadził też zespół żeński siatkówki SALOS działający przy Zgromadzeniu Sióstr Salezjanek przy ul. ks. Skorupki oraz organizował zajęcia rekreacyjne  dla  młodzieży przy Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek w ośrodku CARIAS przy ul. Gimnazjalnej. Dowodem uznania za pracę na rzecz sportu oraz miasta Ostrowa były liczne nagrody i odznaczenia resortowe oraz państwowe. Był członkiem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Polskiego Związku Koszykówki. Pod koniec lat 80.  pracował w Urzędzie Miejskim jako kierownik Wydziału Kultury,  Sportu i Rekreacji. Stamtąd przeszedł na samodzielną placówkę, jaką był Miejski Zakład Ekonomiczno – Administracyjny. Ostatnim jego miejscem pracy, przed emeryturą,  był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pasją Wojciecha Burkietowicza było organizowanie, wspólne z synem, wyjazdów na pielgrzymki do różnych sanktuariów Europy. Corocznie z tymi samymi osobami wyjeżdżał  m.in. do Włoch, Francji, Szwajcarii, Austrii, Czech, Belgii, Niemiec, Portugalii, Hiszpanii, Anglii, a w jubileuszowym roku 2000 – do Izraela. Uwieńczeniem długoletniej pracy społecznej było powołanie do życia w 1992 roku wraz z Pawłem Rajskim, Andrzejem Leraczykiem oraz ks. kanonikiem Maciejem Wyzujakiem  Stowarzyszenia Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski, które działa do dnia dzisiejszego. Miał duży w organizacji festynów charytatywnych na Stadionie Miejskim, Balów Przyjaciół Dzieci oraz „Gwiazdek na Rynku” . Działalność w stowarzyszeniu kontynuuje jego syn. Wojciech Burkietowicz zmarł 24 października 2002 roku, mając 60 lat i będąc zaledwie pół roku na emeryturze.  
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick