Ks. Feliks Brysiewicz

* 27.04.1908   + 29.08.1976
0

Ks. Feliks Brysiewicz był długoletnim proboszczem w parafiach w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim. Urodził się 27 kwietnia 1908 roku w Sulmierzycach. Był synem Jana i Franciszki z domu Gibasiewicz. Uczęszczał do Gimnazjum w Krotoszynie, kończąc je maturą, którą uzyskał  24 maja 1927 roku. Następnie udał się do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Tam po pięciu latach studiów święcenia kapłańskie przyjął w dniu 12 czerwca 1932 roku w Katedrze Poznańskiej z rąk kardynała Augusta Hlonda. W czasie II wojny światowej ks. Feliks Brysiewicz ukrywał się w Poznaniu, przy kościele Bożego Ciała. W okresie nasilonych aresztowań księży wyjechał do Generalnego Gubernatorstwa. Pracował w jednej z warszawskich fabryk. W tym czasie odprawiał msze święte w dominikańskim kościele św. Jacka. Na Starym Mieście był świadkiem tragicznych dni Powstania Warszawskiego. Po jego upadku został wywieziony najpierw do obozu przejściowego w Pruszkowie, a następnie wraz z całym transportem wywieziono go pod Kraków. Osiadł na terenie parafii Liszki, w Kryspinowie pod Bielanami. Po zakończeniu okupacji powrócił do swojej macierzystej archidiecezji. W dniu 27 marca 1945 roku otrzymał od biskupa Walentego Dymka nominacje na administratora dwóch parafii – w Jankowie Przygodzkim i Przygodzicach. Krótko po przybyciu, w  kościele w Przygodzicach uroczyście poświęcił organy, a po Zielonych Świątkach odbyła się Pierwsza Komunia Św. Była to pierwsza taka uroczystość od czasów wybuchu wojny. Staraniem ks. Brysiewicza w październiku 1946 roku wznowiło działalność Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Posiadało ono własny,  przedwojenny sztandar, który udało się przechować podczas okupacji. Z kolei w czerwcu 1948 roku ksiądz Brysiewicz dokonał uroczystego poświęcenia sztandaru Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Służył parafianom w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim przez ponad 31 lat. Był wspaniałym i szanowanym  kaznodzieją. Aby posłuchać jego kazań przybywali nawet wierni z pobliskiego Ostrowa. W okresie stalinowskim miał odwagę mówić publicznie na tematy religijno-patriotyczne, za co był prześladowany. Owocem jego pasterzowania było aż pięć powołań kapłańskich z Jankowa Przygodzkiego. Swoją aktywną działalność duszpasterską prowadził niemal do śmierci. Ks. Feliks Brysiewicz zmarł w dniu 29 sierpnia 1976 roku w Szpitalu Klinicznym w Poznaniu.
Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Jankowie Przygodzkim.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick