Edmund Bogusławski

* 19.10.1880   + 10.11.1939
0

Edmund Bogusławski był naczelnikiem więzienia w Ostrowie Wielkopolskim w okresie międzywojennym. Urodził się 19 października 1880 roku w Podpniewkach jako syn Teofila. Był członkiem patriotycznych organizacji: Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół’’, Stowarzyszenia Młoda Polska w Poznaniu oraz konspiracyjnego Komitetu Obywatelskiego w Pniewach. W czasie I wojny światowej został zmobilizowany do armii niemieckiej i wysłany na front. W listopadzie 1918 roku porzucił służbę w stopniu sierżanta i powrócił w swoje rodzinne strony. Tam na początku stycznia 1919 roku został dowódcą oddziału powstańczego, tzw. kompanii pniewskiej. Prowadził z nią ciężkie, ale zwycięskie walki pod Międzychodem. W marcu 1919 roku został oficerem Straży Ludowej Obrony Krajowej, awansując na coraz wyższe stanowiska w 1 Pułku Garnizonowym w Poznaniu. W styczniu 1920 roku, w okresie demobilizacji, Edmund Bogusławski wraz z częścią powstańców został skierowany do służby w organizującym się polskim więziennictwie na terenie Wielkopolski i Pomorza. Odbył w więzieniu w Poznaniu praktykę, po czym został inspektorem, a następnie starszym inspektorem w więzieniu w Rawiczu. W latach 1925 – 1928 był podinspektorem (pełniącym obowiązki naczelnika) w więzieniu w Lesznie. Pod koniec roku 1928 przez dwa miesiące zajmował stanowisko naczelnika więzienia w Ostrowie Wielkopolskim. W 1929 roku ukończył kurs zawodowy dla urzędników więziennych w Centralnej Szkole Ministerstwa Sprawiedliwości. Po zakończeniu tego szkolenia awansował na stanowisko pełnomocnika naczelnika więzienia we Wronkach. Jednocześnie był zastępcą członka Komisji Dyscyplinarnej dla niższych funkcjonariuszy Straży Więziennej przy Prokuraturze Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. W kolejnych latach Edmund Bogusławski był naczelnikiem więzień w Brodnicy (1933 – 1935) i Bydgoszczy (1935-1939). Od czerwca do 1 września 1939 roku kierował więzieniem karnym w Grudziądzu. Legitymował się stopniem podkomisarza. Wybuch II wojny światowej przerwał jego dalszą służbę w więziennictwie. Edmund Bogusławski zmarł w dniu 10 listopada 1939 roku w Bydgoszczy, w wieku 59 lat. ,,Uniknął’’ tym samym grożących mu ze strony okupacyjnych władz niemieckich represji za swoje zaangażowanie w Powstaniu Wielkopolskim. Był posiadaczem wielu odznaczeń. Za swoją pracę był wyróżniony m.in. Medalem Niepodległości, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick