Zbigniew Bogacki

* 15.08.1930   + 25.06.1998
0

Zbigniew Bogacki był długoletnim wojskowym lekarzem specjalistą. Urodził się 15 sierpnia 1930 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Wybuch II wojny światowej przerwał jego edukację  w szkole powszechnej. Podczas okupacji hitlerowskiej zmuszony został, po ukończeniu dwunastu lat, do pracy w zakładzie elektrotechnicznym Niemca Lepke. W tym okresie systematycznie dokształcał się na kompletach tajnego nauczania. Od roku 1945 był uczniem  Gimnazjum Męskiego, gdzie przerobił materiał aż do pierwszej klasy licealnej włącznie. W 1950 roku przeniósł się do klasy maturalnej w Gimnazjum Handlowym w Ostrowie i tam rok później otrzymał świadectwo dojrzałości. W swoich latach gimnazjalnych należał do Związku Harcerstwa Polskiego. Interesował się także lotnictwem i pomyślnie ukończył kurs szybownictwa. Miał zdolności plastyczne i przymierzał się do studiów w tym kierunku, jednak ze względu na trudną sytuację materialną rodziny zrezygnował z tych planów i zdecydował się na Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Po zakończonych studiach odbył staż w 111 Wojskowym Szpitalu Rejonowym w Poznaniu, a następnie wrócił do swojego rodzinnego Ostrowa, gdzie objął stanowisko młodszego, a następnie starszego lekarza pułku. Zbigniew Bogacki założył rodzinę z Teresą Kliber, rodowitą ostrowianką, absolwentką tamtejszego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Emilii Sczanieckiej. Z tego małżeństwa urodziła się dwójka dzieci. W Ostrowie pracował przez osiem lat jako lekarz i żołnierz. W tym czasie ukończył specjalizację z ginekologii w oddziale położniczo – ginekologicznym Szpitala Miejskiego w Ostrowie. W 1967 roku został zatrudniony na stanowisku młodszego asystenta w 111 Wojskowym Szpitalu Rejonowym w Poznaniu. Następnie, już jako starszy asystent na oddziale chirurgicznym zdobył specjalizację z chirurgii, a w dalszej kolejności  także z urologii. W 1979 roku objął stanowisko ordynatora oddziału urologicznego, na którym pracował przez kolejne osiem lat. Z powodu pogarszającego się stanu zdrowia musiał zrezygnować nie tylko z kontynuowania otwartego przewodu doktorskiego, ale i z munduru. Po przejściu na emeryturę, w stopniu pułkownika Wojska Polskiego, nadal jeszcze pozostawał aktywny na polu lekarskim. Pełnił funkcję konsultanta urologii przy Wielkopolskim Centrum Urologicznym. Za swoją działalność Zbigniew Bogacki był odznaczony wieloma wyróżnieniami, w tym m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pasjonował się myślistwem. Na emeryturze z zapałem zajmował się działką. Zmarł 25 czerwca 1998 roku, mając 67 lat
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick