Jerzy Biegański

* 01.01.1942   + 11.04.2008
0

Jerzy Biegański przez blisko 60 lat nosił mundur harcerski. W ostrowskim hufcu ZHP był człowiekiem – instytucją. Należał do grona najbardziej zasłużonych instruktorów. Urodził się 1 stycznia 1942 roku. Do Związku Harcerstwa Polskiego wstąpił w wieku 6 lat. Zaczynał w zuchach w Szkole Podstawowej nr 2. W latach 1949-67 służył w 3 Drużynie Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. W latach 1967-75 pełnił funkcję zastępcy komendanta ostrowskiego hufca. Następnie, w latach 1973 – 1975  był członkiem Prezydium Komendy Chorągwi Kaliskiej ZHP, a przez pięć kolejnych lat pełnił funkcję zastępcy jej komendanta. Z jego inicjatywy powstała Chorągwiana Szkoła Instruktorów, która była ewenementem na szczeblu kraju. Po powrocie do ostrowskiego hufca utworzył Krąg Instruktorski im. Szarych Szeregów, którego był wieloletnim przewodniczącym. Był też głównym organizatorem pierwszych Złazów Hufca Ostrów i późniejszych Harcerskich Samochodowych Rajdów w Nieznane. Interesował się turystyką i historią. Z wielką pasją oddawał się pracy twórczej. Tworzył kroniki, pisał informacje,  przygotowywał albumy i publikacje. Pod jego kierunkiem przygotowano „Kalendarium ostrowskiego harcerstwa 1913-1998".  Był przewodniczącym hufcowej Komisji Historycznej. Sam zebrał materiały do broszury na 25-lecie Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów i fotograficznego albumu na 90-lecie ostrowskiego harcerstwa. Swoim niezwykłym zaangażowaniem potrafił zarazić córki, które także nosiły mundur harcerski. Jego koledzy z hufca wspominają, że był prawdziwym mistrzem ceremonii i wspaniałym kolegą. ,,Od zawsze'' służył w mundurze, najpierw zuchowskim, potem harcerskim i instruktorskim.
– W całej Chorągwi Kaliskiej nie było drugiego instruktora, który byłby tak silnie związany emocjonalne z tym, co robił. Kochał harcerstwo i dążył do tego, aby każdy zuch i harcerz czuł się współgospodarzem tej organizacji – wspomina harcmistrz Józef Kozan.
Druh Jerzy Biegański za swoją wieloletnią pełną pasji i poświęcenia służbę był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami harcerskimi i państwowymi, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” – najwyższym odznaczeniem w harcerstwie.
Był autorem pomysłu, aby 1 listopada na grobach zmarłych ostrowskich instruktorów wisiały Krzyże Harcerskie. Krótko przed śmiercią podjął się nowego wyzwania – zorganizowania Izby Tradycji Harcerskiej przy Komendzie Hufca.  Niestety, tego dzieła nie było mu dane dokończyć. Był jednak aktywny do końca życia. Nawet podczas długiej choroby pracował, przygotowując suplement „Kalendarium”, obejmujący lata 1999-2005”. Jerzy Biegański zmarł w dniu 11 kwietnia 2008 roku.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick