Tadeusz Kaczmarek

* 20.09.1935   + 24.11.2012
0

Tadeusz Kaczmarek urodził się 20 września 1935 roku w miejscowości Roszki, w powiecie krotoszyńskim. Jego rodzice – Pelagia i Stanisław – zajmowali się rolnictwem, prowadząc gospodarstwo w Pogrzybowie. Dodatkowo ojciec przed wojną pracował jeszcze jako taksówkarz. Tadeusz był ich jedynym dzieckiem. W czasie wojny rodzina została przez władze okupacyjne wysiedlona z gospodarstwa i zamieszkała u krewnych w Roszkach. Pobierał wtedy pierwsze nauki w domu. Po wojnie kontynuował naukę w Szkole Powszechnej w Raszkowie, którą ukończył w 1949 roku. W 1953 roku zdał egzamin wstępny ze wszystkich obowiązujących przedmiotów do Liceum Korespondencyjnego w Kaliszu i został przyjęty do X klasy. Dwa lata później zdał maturę i egzamin wstępny na Wydział Matematyczno – Fizyczny Uniwersytetu Poznańskiego. Jednak ze studiów zrezygnował. W 1958 roku Tadeusz Kaczmarek został instruktorem kulturalno-oświatowym w Społecznym Ośrodku Kulturalnym w Ostrowie. Zajmował się teatrem. Wystawił też kilka przedstawień w Pogrzybowie, chcąc podnieść życie kulturalne wsi. Był współzałożycielem amatorskiego teatru poezji, który odnosił wiele sukcesów w kraju. Teatr ten uzyskał nagrodę Centralnej Komisji Koordynacyjnej Ministerstwa Kultury i Sztuki. Forma wypowiedzi, łącząca poezję i teatr, była wówczas czymś nowatorskim, nie tylko w Ostrowie, ale i  w całej Polsce. Tadeusz Kaczmarek w okresie od stycznia do września 1960 roku był zaangażowany w Teatrze Rapsodycznym w Krakowie. Potem  wrócił do Ostrowa i dalej działał w teatrze amatorskim. W 1961 roku zawarł związek małżeński z Barbarą Nowak. Rok później urodziła im się córka Magdalena. W 1962 roku zdał egzamin wstępny na Wydział Filologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i rozpoczął studia eksternistyczne. Ukończył je w 1967 roku. Pracę magisterską pisał z tematu ,,Dramaty Zbigniewa Herberta’’. W kwietniu 1964 roku został powołany na sekretarza redakcji ,,Południowej Wielkopolski’’. W lutym 1968 roku nabył uprawnienia do pełnienia funkcji instruktora amatorskiego zespołu artystycznego ze specjalizacją w zakresie teatru. Urządzał cykliczne wieczorki literackie  w kawiarni ,,Klubowa’’. We wrześniu 1972 roku został bibliotekarzem w Liceum Pedagogicznym dla Wychowawczyń Przedszkolnych. Za swoją pracę kulturalną, dydaktyczną i wychowawczą był wielokrotnie nagradzany. Do najważniejszych odznaczeń należą: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi i Zasłużony Działacz Kultury. Tadeusz Kaczmarek zmarł 24 listopada 2012 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Pogrzybowie.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick