STEFAN SOBONIEWSKI

* 07.12.1906   + 07.05.1998
0

Stefan Soboniewski urodził się 7 grudnia 1906 roku w Kamyku koło Częstochowy. Uczęszczał do Prywatnego Filologicznego Gimnazjum Męskiego Wincentego Szudejki w Częstochowie, a następnie ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Był członkiem Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej. Pracował w Ministerstwie Robót Publicznych, skąd został przeniesiony do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Był łącznikiem resortu z sejmem i senatem. Uczestniczył w organizacji wystawy wzorowej wsi polskiej w Liskowie, w powiecie kaliskim, którą zwiedziły tysiące gości z całego kraju. W roku 1937 został starostą powiatowym i przewodniczącym sejmiku w Kaliszu. Na stanowisku tym pozostał do 4 września 1939 roku, kiedy to wraz z generałem Alterem, dowódcą 25 Dywizji Piechoty, musiał opuścić miasto. W kampanii wrześniowej pozostawał do dyspozycji premiera w randze pułkownika wojsk pancernych. Z oblężonej Warszawy przedostał się do Lublina, gdzie wówczas urzędowała część rządu polskiego, a następnie w miarę zbliżania się frontu, do granicy z Rumunią. Tam otrzymał zadanie rozkwaterowania szczątkowych już polskich ministerstw. To on przedstawił dramatyczne chwile towarzyszące opuszczeniu przez Naczelnego Wodza Edwarda Rydza – Śmigłego granic Polski. 17 września 1939 roku, po rozpoczęciu inwazji sowieckiej na Polskę, Stefan Soboniewski przekroczył sam graniczny most, udając się do Rumunii. Stamtąd przedostał się do Francji, gdzie zgłosił się do organizowanego wojska polskiego. Otrzymał skierowanie do szkoły podchorążych. Po dotarciu do Anglii przez cały okres wojny służył w Polskich Siłach Zbrojnych. Po zakończeniu wojny pozostał na emigracji. Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i jego długoletnim prezesem. W 1962 roku przewodniczył obradom Ogólnego Zjazdu Polaków w Wielkiej Brytanii. Był członkiem Rady Jedności Narodowej (1962-1972), w latach 1963-1964 – Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego odpowiedzialnym za sprawy emigracji, a w latach 1972-1976 – współprzewodniczącym Komitetu Pomnika Katyńskiego. Był prezesem Polskiej Fundacji Kulturalnej w Wielkiej Brytanii. Przez Prezydenta RP na Uchodźstwie został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1973) i Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski (1989). Władze województwa kaliskiego i miasta uczciły 90. rocznicę urodzin Stefana Soboniewskiego. W roku 1996 otrzymał on honorowe obywatelstwo Kalisza. Zmarł 7 maja 1998 roku w Londynie. Jego wnuk, Rafal Edward Dunin-Borkowski (rocznik 1969) jest wybitnym brytyjskim fizykiem, dyrektorem Instytutu Badań Mikrostrukturalnych. (Fot. commons.wikimedia.org, Rafal Edward Dunin-Borkowski)

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick