Stanisław Nowak

* 04.04.1934   + 04.04.1934
0

Stanisław Nowak urodził się 4 kwietnia 1934 roku w miejscowości Bronów koło Ostrowa Wielkopolskiego jako syn Władysława i Bronisławy z domu Krause.  Miał dwie siostry – Irenę i Janinę. Ojciec pracował jako dyżurny ruchu na tamtejszej stacji kolejowej. Okres okupacji hitlerowskiej Stanisław Nowak spędził z najbliższymi w swojej rodzinnej wiosce, uczestnicząc w akcji tajnego nauczania. Po zakończeniu II wojny światowej podjął naukę w szkole podstawowej, początkowo w Bronowie, a następnie w szkole im. Ewarysta Estkowskiego przy ulicy Wrocławskiej w Ostrowie. W latach 1949-1953 był uczniem Gimnazjum Męskiego w Ostrowie. Po egzaminach maturalnych i uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1953 roku rozpoczął  pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Dzierzbinie, w powiecie kaliskim. Już po roku został powołany do służby wojskowej, którą odbywał w latach 1954-1957. Po powrocie do cywila kolejno pracował w szkołach w Masanowie, Dębnicy, Rąbczynie (gdzie piastował funkcję dyrektora), Radłowie, Raszkowie i Zalesiu (gdzie był kierownikiem szkoły). W 1971 roku Stanisław Nowak ukończył Studium Zaoczne Matematyki przy Wydziale Matematyczno – Fizyczno –  Chemicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1980 roku uzyskał Dyplom Równoważny Wyższym Studiom Zawodowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Na nauczycielską emeryturę przeszedł w 1983 roku. Nie zerwał jednak z wykonywanym zawodem, pozostając nadal aktywny. Ukończył kurs katechetyczny i w latach 1992-1995 uczył religii w Szkole Podstawowej w Lewkowie. Prowadził również zajęciach na tzw. zastępstwach w Szkole Podstawowej nr 11 im. Mirosława Fericia w Ostrowie. Był aktywny zawodowo do śmierci, pracując w Rejonowej  Spółdzielni Ogrodniczej w Ostrowie jako pracownik administracyjny. Własną rodzinę założył w 1969 roku z Heleną z domu Hajdasz. Małżonkowie wychowali razem dwoje dzieci – córkę Iwonę i syna Adama. Stanisław Nowak interesował się filatelistyką, przyrodą (zwłaszcza grzybami i ziołami) oraz turystyką i krajoznawstwem. Był odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł w dniu 6 grudnia 1998 roku, w wieku 64 lat. Pochowany został w grobowcu rodzinnym na cmentarzu przy ulicy Bema w Ostrowie Wielkopolskim.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick